Zajednička izjava o Kosovu

Zajednička izjava o Kosovu, 23. mart 2022.

Sledi tekst zajedničke izjave vlada Sjedinjenih Američkih Država, i Francuske, Italije, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Francuska, Nemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države su proteklih meseci intenzivno sarađivale sa vladama Kosova i Srbije kako bi se pronašlo pragmatično rešenje koje bi omogućilo građanima Kosova koji ispunjavaju uslove da ostvare svoje pravo da učestvuju na srpskim izborima 3. aprila 2022.

Svesni smo da Vlada Kosova ima isključivo pravo da donese odluku da li će dozvoliti ili ne omogućavanje glasanja na izborima druge zemlje. Iako cenimo spremnost Srbije da pronađe rešenje, sa velikim razočaranjem primamo k znanju odluku Vlade Kosova da odbije konstruktivan predlog koji je iznela Kvinta. Ovom odlukom Vlada Kosova nije uspela da pokaže svoju posvećenost principu zaštite građanskih i političkih prava svih njenih građana, uključujući pripadnika manjinskih grupa.

Ovakav stav Vlade Kosova nije u skladu sa našim vrednostima i principima i narušava njene evropske težnje.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, pozdravili smo usklađenost Kosova sa izjavama i deklaracijama koje su usvojile EU i članice Kvinte. Međutim, od Kosova se takođe očekuje da podržava svoje osnovne vrednosti i odgovornost prema regionalnoj stabilnosti i poštuje demokratske procese, kao i da se posveti zaštiti prava pripadnika manjinskih grupa.

Očekujemo od Vlade Kosova da postupa u interesu svih svojih građana, da radi na smanjenju tenzija i da se konstruktivno angažuje u Dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom u kojem posreduje EU. Ovo je ključno za postizanje napretka ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji radi ostvarenja EU perspektive Kosova.

Još jednom snažno pozivamo Kosovo i Srbiju da se uzdrže od bilo kakvih akcija i retorike koji povećavaju tenzije i mogu dovesti do incidenata.