Zajednička izjava Kancelarije EU na Kosovu/Specialjnog Predstavnika EU i ambasada/kancelarija država članica EU na Kosovu Priština, 30 Novembar 2015

„Danas smo posvedočili kontinuiranoj opstrukciji opozicije u radu Skupštine. Ovakva vrsta nasilne opstrukcije nije niti prihvatljiva, niti će rešiti ijedan problem  građana Kosova.

Pozivamo na povratak dijalogu u političkom životu uopšte, i naročito u Skupštini kako bi se sprečila dalja esklacija nasilja koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine i opasnosti po ljudske živote. Narodu je potrebno da cela Skupština i institucije rade i rešavaju ekonomske, socijalne i ostale izazove sa kojima se suočavaju svakodnevno.

Mirno sprovođenje opozicijskih protesta u subotu je primer demokratskog načina iskazivanja neslaganja sa političkim odlukama i dokaz da je Kosovo sa svojim političkim liderima u stanju da se upusti u politički dijalog služeći se demokratskim sredstvima.

Ovom prilikom ističemo važnost sprodvođenja dužnosti institucija prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, kao i potrebu da političke stranke i političari obavljaju svoje delatnosti unutar okvira propisanog zakonom.

Niko nije iznad zakona, i zakon se mora podjednako odnositi na sve. U društvu kojim upravljaju principi vladavine prava, odluka sudskog tela se mora poštovati bez obzira na to o kome se radi. Istovremeno, u obavljanju dužnosti, institucije imaju obavezu da obezbede potpuno poštovanje ljudskih prava lica u pitanju.“