Zajednička izjava Ambasade SAD i OEBS-a protiv političkog zastrašivanja

Ambasada SAD-a i OEBS Misija na Kosovu (OEBS) pozivaju sve kosovske političke stranke i entitete da prekinu bilo koje i sve oblike političkog zastrašivanja. Kosovski kandidati imaju osnovno, demokratsko pravo da vode kampanje  na osnovu njihovih najviših ideala za budućnost ovog društva i moraju biti u stanju da to učine bez zastrašivanja i pretnji. Pozivamo sve političke lidere da odbace i osude sve oblike zastrašivanja, a da Radna grupa za izbore energično ispita  sve prijave o bilo kakvim pogrešnim pokušajima manipulacije ovog demokratskog procesa.