Zajednička izjava ambasade Francuske, Italije, Velike Britanijne i SAD u Priṡtini, 29 novembar, 2015

Ambasade Francuske, Italije, Velike Britanijne i SAD u Priṡtini su iz bliza pratile događaje na Kosovo u proteklih nekoliko dana.

Drago nam je da su se demonstracije odvile u miru i zato bismo pozdravili sve učesnike, naročito Kosovsku Policiju.

Mi verujemu u moć dialoga kao sretstvo reṡavanja političkih nesuglasnica i ohrabrujemo sve strane da iskoriste mnoge prilike za dialog, uključujući dialog u samoj Skupṡtini.

Posvećeni smo osnažiti vladavinu zakona na Kosovu. Verujemo da niko nije iznad zakona. Očekujemo i zahtevamo da se sve procedure odvijaju korektno i u transparentnom duhu, naročito u osetljivim političkim slučajevima, i nastavićemo da pratimo iz bliza slučajeve koje obuhvataju članove Skupṡtine. Kao ṡto to biva u naṡim zemljama, očekujemo prijateljsku demokratiju u kojoj bi svi političari bili predmet pravosuđa bez obzira na njihovu političku pripadnost.