Izjava zemalja Kvinte

ZAJEDNIČKA IZJAVA AMBASADA FRANCUSKE, NEMAČKE, ITALIJE, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, 20.maj  2019.

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država sa pažnjom prate izbore održane 19. maja 2019. godine. Primećujemo da je sam izborni dan izgleda protekao  u mirnoj atmosferi.

Ipak, ambasade se prisećaju nalaza Izborne posmatračke misije Evropske unije (EOM) iz 2017. godine, koja je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog zastrašivanja u mnogim područjima gde žive kosovski Srbi, posebno  političkih partija koje su bile protivkandidati Srpskoj listi. Ovi nedostaci, kao i zahtevi za ažuriranje biračkih spiskova i razjašnjavanje procedura, ostaju nerešeni i dovode do ograničene izborne konkurentnosti i ograničene političke participacije čime se pokreću pitanja o ukupnom demokratskom procesu u tim  područjima.

Pozivamo sve relevantne aktere, uključujući institucije i političke partije iz celog spektra da hitno reše ove nedostatke sprovođenjem preporuka Izborne posmatračke misije Evropske unije. Ohrabrujemo građane i civilno društvo da pozovu na odgovornost  političke partije na osnovu preuzetih obaveza iz zajedničke deklaracije u Skupštini Kosova u aprilu 2019. godine u cilju jačanja izbornog procesa. Takođe pozivamo one koji su izabrani da preuzmu svoje pozicije i obavežu se na zastupanje interesa svojih zajednica bez smetnji.