Vojnici SAD-a dvadeset godina pružaju podršku KFOR-u

Vojnici SAD-a dvadeset godina pružaju podršku KFOR-u

Vojne trupe SAD-a daju svoj doprinos Misiji NATO/ KFOR-a  garantujući  sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja svim zajednicama na Kosovu.

Zdravo, ja sam kapetan  Džoš  Robertson. Komandir sam Alfa kompanije 1- 230. jurišnog helikopterskog bataljona.

Ja sam Šon Nestor, ja sam iz Tima za vezu i nadgledanje.

Poručnik Evans, ja sam sa Nacionalnom gardom Kalifornije.

Ja sam poručnik Tejlor Martin i komandir sam Operativne grupe za uklanjanje eksplozivnih naprava.

Narednik prve klase Arold, takođe iz Operativne grupe za uklanjanje eksplozivnih naprava.

Prvi put sam bio ovde 1999, pre otprilike 20 godina. Na početku nije postojao kamp Bondstil. Zapravo, živeo sam u  selu i radio u tom sektoru iz tog sela.

Tim za vezu i nadgledanje služi kao most između civilne zajednice, institucija na Kosovu i KFOR-a.

Ja sam deo Misije za medicinsku evakuaciju kao podrška mirovnim operacijama ovde na Kosovu. Ponosni smo što smo ovde. Uživamo u onome što radimo i konkretno, volimo kada smo u stanju da pomognemo građanima Kosova.

Vojne trupe SAD-a u kampu Bondstil pokazuju posvećenost Sjedinjenih  Američkih Država miru i stabilnosti na Kosovu.

U poslednjih dvadeset godina, 19 američkih država poslalo je trupe Nacionalne garde da učestvuju u mirovnim operacijama KFOR-a.

Jedno od naših velikih dostignuća ovde na Kosovu bilo je planiranje i formiranje multinacionalnog simpozijuma za uklanjanje eksplozivnih naprava. Učestvovalo je dvanaest različitih sastava za uklanjanje eksplozivnih naprava koji su uključivali svaku jedinicu za uklanjanje eksplozivnih naprava pri KFOR-u kao i Jedinicu za uklanjanje eksplozivnih naprava KBS-a.

U saradnji sa Vladom Kosova i partnerima iz civilnog društva, timovi KFOR-a za uklanjanje eksplozivnih naprava su uklonili 80% eksplozivnih naprava na terenu na Kosovu i rade na tome da do kraja 2024. ne ostane niti jedna.

Jedan od naših skorašnjih projekata je stvaranje međuetničkog umetničkog takmičenja usmerenog na opremanje škola kojima je to potrebno,  kao i na promovisanje multikulturalnosti i tolerancije između zajednica ovde na Kosovu.

Drugi put sam bio ovde 2001. Kamp Bondstil je rastao u metropolu, bio je veoma velik.

Vrativši se ovde po treći put, 2018-2019, kamp Bondstil definitivno ima manji broj osoblja.

Neke velike razlike između mog prvog raspoređivanja i ovog sada je infrastruktura zemlje. Putevi, ekonomija, sve se sada razvija, što nije toliko bio slučaj 1999.

Svakako sam ponosan što smo deo ove multinacionalne organizacije koja služi kao podrška mirovnim operacijama ovde na Kosovu.

Ponosni smo što smo deo ove Misije.

Veoma sam ponosan što sam deo KFOR tima.

Ambasada SAD-a  u Prištini pohvaljuje trenutni doprinos 20 članica NATO-a i 8 partnerskih zemalja i zahvaljuje se hiljadama američkih vojnika koji su služili na Kosovu tokom proteklih dvadeset godina.