Useljeničke vize

Američka Ambasada u Pristinu procesira useljeničke vize sa građane i stanovnike Kosova.

Stranog državnika koji se već koristi, po pravilu, moral sponzorisati državnu državu Sjedinjenih Američkih Država, ili Novosti može da postanu boravkom u SAD-u, ili da budu objavljeni, ali to mora da odobri peticiju, a on je već prisutan. Sponzor započinje proces podnošenja peticija za stražnju državotinjsku Američku imigracionu službu (USCIS). Možete da pogledate naš Spisak kategorija da biste saznali više o različitim kategorijama svih korisničkih viza za SD, uklanjanje i program „Lutri za zelenu kartu“ (Diversiti Visa Program). Zaključite sledeće korake za korišćenje svih imenjačkih viza (Immigrant Visa Process) ili postupak za „lutriju“ (Diversiti Visa Process) kako biste započeli postupke podnošenja zahteva da se primenite za korisničku vizu.

Nacionalna američka služba za migracije (USCIS) odobrila je vaš mobbu, a on je zavrsio postupak u nacionalnom centru za vizu (NVC – National Visa Center), tako da je izabran na „Lutriju za zelenu kartu“ (Diversiti Visa Lotteri), a on je na kraju doručak U toku u Konzularnom centru u Kentakiju (KCC – Kentucki Consulare Centre), sledite upustvu koju ste dobili od nacionalnog centra za vizu ili Konzularnog centra u Kentakiju, a zajedno sa upitstvmom možete saznati na ovim internet stranicama.

Useljeničke vize