Vize

Svrha vašeg planiranog putovanja kao i druge činjenice odrediće koja vam je vrsta vize potrebna u skladu za Zakonom o useljenju SAD-a. Kao podnosilac zahteva za vizu, morate da utvrdite da li ispunjavate sve uslove za dobijanje vrste vize za koju se prijavljujete.

Posetite naš Spisak viznih kategorija na usvisas.state.gov, kako biste utvrdili koja vrsta vize može da odgovara vašoj svrsi putovanja u Sjedinjene Države.

Svakoj osobi sa predstojećim konzularnim sastankom koja (1) je fizički bila prisutna u Narodnoj Republici Kini, izuzev specijalnih administrativnih oblasti Hongkonga i Makaоa, u proteklih 14 dana, (2) ima simptome nalik gripu, ili (3) pretpostavlja da je možda bila izložena novom koronavirusu, naročito se savetuje da odloži svoj sastanak za najmanje 14 dana. Ne postoji taksa za promenu termina sastanka, a taksa za obradu zahteva za vizu je validna godinu dana u zemlji u kojoj je plaćena.

Da biste odložili vaš sastanak, prijavite se na svoj korisnički nalog, odaberite opciju „Nastavite“, i pratite instrukcije pod opcijom „Prezakazati termin“. Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć, molimo vas da pogledate odeljak „Pomoć“ u dnu stranice.

 

Neuseljeničke vize

Za putovanje u SAD radi privremenog boravka, uključujući turističke posete, privremeno zapošljavanje, studiranje i razmena studenata/učenika.

Useljeničke vize

Za strane državljane koji žele trajno da se nastane u Sjedinjenim Američkim Državama.

 • Građanin strane države koji želi da uđe u Sjedinjene Države obično mora prvo da dobije vizu SAD-a koja se stavlja u pasoš putnika, odnosno u putnu ispravu izdatu od strane države građana.
 • Određeni međunarodni putnici mogu da ispunjavaju uslove da putuju u Sjedinjene Države bez vize ukoliko ispunjavaju uslove za bezvizno putovanje. Vizni odeljak na ovom sajtu se odnose na vize SAD-a za strane građane koji putuju u Sjedinjene Države.

(Beleška: Građanima SAD-a nije potrebna viza SAD-a za putovanje, ali ako planiraju da posete inostranstvo onda im može biti potrebna viza koju izdaje ambasada države koju žele da posete.)

Da biste kontaktirali korisničku službu GSS-a, posetite njihovu veb stranicu ovde.

Stejt department obavlja poslove sa vizama striktno ali i pravedno, kako bi se zaštitili interesi Sjedinjenih Država. Mi smo se opredelili za potpunu otvorenost, po kojoj su Sjedinjene Države oduvek poznate. Podstičemo putovanja u Sjedinjene Države jer su uvek dobrodošla.

Obećavamo vam, podnosioče zahteva za vizu:

 • da ćemo se prema vama ophoditi dostojanstveno i sa uvažavanjem, čak i kada nismo u mogućnosti da vam odobrimo vizu.
 • da ćemo se prema svakome ophoditi kao prema pojedincu za sebe i da ćemo vaš slučaj posmatrati kao jedinstven.
 • da ćemo imati u vidu da za vas intervju za vizu može biti novo ili vrlo nelagodno iskustvo i da možete biti nervozni.
 • da će intervju biti kratak i da ćemo pokušati da dobijemo potpuni uvid u vaše planove za putovanje i vaše namere.
 • da ćemo pomoći svim podnosiocima zahteva za vizu da dobiju odgovarajući termin za intervju kako bi otputovali na vreme i obavili svoje poslovne i druge važne dužnosti.
 • da ćemo objaviti detaljne i tačne informacije o uslovima i proceduri za podnošenje zahteva na svakoj internet prezentaciji ambasada i konzulata.
 • da ćemo objaviti informacije koliko se trenutno čeka na zakazivanje intervjua za neuseljeničke vize za svaku ambasadu i konzulat na adresi http://travel.state.gov.
 • da ćemo vam svaki put kada vam viza bude odbijena reći razloge za takvu odluku.

Osim toga:

 • ako ste student, učinićemo sve da dobijete datum za intervju i, ako budete ispunili uslove, da dobijete vizu na vreme kako biste stigli na predavanja.
 • ako nameravate da putujete u Amerku iz humanitarnih ili medicinskih razloga, ubrzaćemo proceduru za vizu u slučaju kada je nekome ugrožen život.
 • ako nameravate da poslovno putujete u Ameriku, potrudićemo se da vam olakšamo poslovno putovanje i ubrzamo proceduru za dobijanje vize u slučajevima kada je to od značaja za američki biznis.

U isto vreme, od vas očekujemo:

 • da isplanirate svoje putovanje i intervju za vizu što je moguće ranije.
 • da popunite svoj zahtev za vizu tačno i u potpunosti.
 • da budete iskreni o svrsi svog putovanja i planovima.
 • da se pripremite za intervju kako biste mogli jasno i što sažetije opisati svoje namere.