Video povodom Dana borbe protiv korupcije

Video povodom Dana borbe protiv korupcije

Ambasador Delavi: Smatram da se svi slažemo da je korupcija veliki problem na Kosovu. Ali, ponekad kada želite da pronađete rešenja za velike probleme, onda je lakše da ih razdvojite na manje celine. Jedan deo rešenja je da se korupcija učini težom za izvršenje. Šta možemo da učinimo povodom toga?

Direktor USAID-a Houp: Jedan od projekata koji je Ambasada podržala je e-nabavka, odnosno stvaranje javne evidencije onoga šta se dešava s vladinim novcem. Kada novinari i javnost mogu lako da prate ono što vlada radi, onda će biti teže da  se izvršavaju korumpirane radnje.

Ambasador Delavi: Hvala! Drugi deo rešenja je u garancijama da korumpirani zvaničnici snose odgovornost. Kako radimo na tome?

Zamenica ambasadora Hajlend: Ambasada pruža programe obuke policiji, tužiocima i sudijama kako bi osigurala da znaju kako da istraže, procesuiraju  i osude ljude koji postupaju na korumpirane načine. Takođe pomažemo da se unaprede kosovski zakoni i sudski postupci. Ako zvaničnici znaju da će biti uhvaćeni i snositi odgovornost za korumpirane radnje, onda je manje verovatno da će donositi loše odluke.

Ambasador Delavi: To je sjajno!  Međutim, preostaje nam još jedna stvar. Možda je to najteži deo, ali i onaj koji sve to čini celinom. Šta obični građani mogu da učine kada je reč o korupciji?

Direktor USAID-a Houp: Organizacije širom Kosova će od 5. do 9. decembra nuditi svoja rešenja u rešavanju ovog problema tokom Međunarodne sedmice borbe protiv korupcije.

Zamenica ambasadora Hajlend: Znamo da su građani na Kosovu stvarno zabrinuti oko ovog pitanja i spremni da delaju.

Ambasador Delavi: Bez vas, borba protiv korupcije jednostavno ne funkcioniše. Svi programi obuke i novi sistemi nisu dovoljni.

Kakvu budućnost želiš svojoj zemlji?  Na tebi je da se uključiš u razgovor.