Uživo ćaskanje preko Fejsbuka sa ambasadorom Delavijem i Omladinskim savetom Sedmica protiv korupcije 2016.

Uživo ćaskanje preko Fejsbuka sa ambasadorom Delavijem i Omladinskim savetom Sedmica protiv korupcije 2016. 9. decembar 2016.

Omladinski savet: Zdravo Fejsbuk prijatelji ! Na Kosovu se danas obeležava Međunarodna sedmica borbe protiv korupcije, sedmica prepuna aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je i razgovor sa ambasadorom Delavijem i imamo neka pitanja Fejsbuk publike na koja ćemo da odgovaramo. Ukoliko ste spremni ambasadore, počećemo s prvim.

Pošto Kosovo obeležava Sedmicu protiv korupcije, da li možete ukratko da navedete iz vaše perspektive, šta je dosada učinjeno da bi se smanjio stepen korupcije na Kosovu?

Ambasador Delavi: Iz naše perspektive, ovde u ambasadi, mislim da smo imali dobru godinu. Uzdigli smo svest i to dosta, o problemu korupcije. Podržali smo projekte koji čine manje verovatnim da se korupcija javi, na primer, elektronska nabavka i podržavamo tužioce, sudije i policiju u tome kako da rešavaju, istraže i krivično gone slučajeve korupcije. Konačno, zauzeli smo stav gde odbijam da se susretnem s zvaničnicima koji su optuženi ili osuđeni za korupciju. Mislim da smo ostvarili neki napredak i posebno ova sedmica je bila izvanredna, jer je bilo toliko mnogo događaja koji su organizovani u celoj Prištini i širom Kosova. Baš nedavno razgovarao sam s nekoliko reportera u Peći  kako bi komentarisao o tome šta se radilo. Tako da je to izvanredno, ali naravno nismo tu bili samo mi.   Nevladine organizacije, građansko društvo, novinari kao što ste vi, ostale ambasade- toliko toga se dešavalo ove sedmice, tako da smatram da je ovo bila stvarno izvanredna sedmica.

Omladinski savet: G. ambasadore, možemo da kažemo da Kosovo ima svoj pravni okvir na osnovu kojeg pravosudni sistem može da postupa slobodno i preduzima radnje da spreči i sankcioniše korupciju, međutim,  da li ovaj sistem ima hrabrost da to učini? Dosada smo imali neke korupcijske afere, a nikakve mere nisu preduzete u tim slučajevima.

Ambasador Delavi: Mislim da vaše pitanje ukazuje na jednu veoma važnu stvar, a to je na razliku između zakona i primene. Generalno posmatrano, smatram da su zakoni poprilično dobri na Kosovu i u stvari tokom  leta Albanija je prošla kroz reformu pravosuđa i naučila je mnogo iz kosovskih zakona.  Smatram da su zakoni na Kosovu dobri, a  ključna stvar na kojoj Kosovo mora da radi je primena. Moja ambasada i ostali naravno, rade dosta sa pravosuđem, tužiocima i policijom da im  pomogne da ih osposobi da budu u boljem stanju da se bave ovim slučajevima, jer neki od njih su veoma složeni i dokaz nije uvek upravo ono što stvarno želite. Stručno osposobljavanje dosta pomaže. Takođe, svako mora da bude odvažan u borbi protiv korupcije.

Ovo mora da bude svačiji problem.  Smatram da je to veoma važno. Mora da bude problem ne samo vladinih zvaničnika koji su zaduženi za to, nego svakog građanina.

Omladinski savet:  Sada imamo pitanje naše Fejsbuk publike  i jedno od njih je: „Da li smatrate da je Kosovu potrebna reforma pravosuđa, ona koja ne daje prostora sudijama, tužiocima i ostalima uključenim da se ponašaju kako im je volja, nego reforma u kojoj će snositi odgovornost za svoj neprofesionalni ili nezavršen posao?

Ambasador Delavi: Smatram da Kosovu nije potrebna reforma procedura za proveru sudija, jer se to već desilo. Međutim, jasno je da moraju da se dese neke promene: mora da se rešava neprofesionalno postupanje i neefikasnost u sistemu pravosuđa, procene učinka moraju da budu realne i zasnovane na onome šta ljudi stvarno rade i nakon toga konačno, disciplinski sistem za sudije i tužioce mora da se reformiše tako da se sa optužbama za nedolično ponašanje postupa pravično i transparentno.

Omladinski savet: G. ambasadore, kako naša vlada može da uveća napore u borbi i sprečavanju korupcije?

Ambasador Delavi: Sa mog stanovišta postoje tri važne stvari kada je reč o korupciji: da se učini težim da do korupcije dođe, bavljenje korupcijom kada se desi i delovanje građana unutar njihove kontrole. Što se tiče dela koji se odnosi da se učini težim da do korupcije dođe, važno je  da postoji puna transparentnost u vladinom odlučivanju, posebno u vezi sa novcem i nabavkama. To se pre svega odnosi na budžete, finansiranje političkih partija, nabavke i mi smo podržavali sve vreme s nekim drugim donatorima  sistem elektronske nabavke koji će omogućiti dodatnu transparentnost javnosti i novinarima o tome šta vlada stvarno kupuje. To je u toku. Ali se iskreno nadamo da će imati uticaj na korupciju. Drugi element je bavljenje korupcijom da do nje ne dođe. Korupcija se dešava u svakoj zemlji u svetu, uključujući u mojoj. Kada bismo mogli da imamo čarobni štapić s kojim bi mogli  da je rešimo onda  i bi to i uradili,  ali znate da dokle god su ljudi uključeni, neki od njih će biti korumpirani. Važno je da policija, tužioci i sudije rešavaju ovo kao veoma važno pitanje, jer korupcija podriva poverenje javnosti, podriva poverenje u vladu. Tako da moraju da se rešavaju i stvari manjeg obima kao primer drugim zvaničnicima. Tužioci, policija i sudije moraju da istraže ove slučajeve temeljno, da dođu do dokaza, da obezbede osuđujuće presude koje idu u prilog dokazima i to će uspostaviti pozitivan trend. Treća stvar je ta da građani moraju da odbiju da učestvuju u korupciji. Ne treba da plaćaju mito za svoja medicinska zakazivanja, za ocene svoje dece u školama i trebalo bi da prijave korupciju liniji za korupciju kada je vide.

Omladinski savet:  Kao što ste rekli, Kosovo nije jedino kada je reč o korupciji,  ali koliko je važno za Kosovo da spreči korupciju u našem sistemu obrazovanja?

Ambasador Delavi:  To je veoma važno pitanje. Čujem veoma tužne priče o roditeljima koji plaćaju za ocene svojih učenika u školama, univerzitetske studente koji plaćaju ocene i slično tome.  To je prosto srceslamajuće jer to znači da se mladi ljudi već na neki način osposobljavaju na sistem korupcije u ranoj dobi, kada bi u stvari trebalo da se osposobljavaju kako da uspeju u savremenom svetu. Tako da je akademski integritet veoma važan. Znam da je to izazovno. Ali znate, morate da razmislite- da li biste želeli da odete kod lekara koji je položio psihologiju na univerzitetu  zato što je platio mito profesoru? Ovo ima ogroman uticaj  i značajno je u svakoj oblasti. Smatram da je to izuzetno važno pitanje. Znam da je bilo nekim nastojanja na univerzitetima u proteklih nekoliko godina i sigurno ih podržavamo.

Omladinski savet: Ovo je pitanje sa Fejsbuka.  Šta biste poručili ljudima koji tvrde da ambasada podržava  korupciju na Kosovu?

Ambasador Delavi: Pre svega, rekao bih da je to netačno. Osim toga, rekao bih da sam ovde već više od godinu i po dana i nije prošla niti jedna sedmica, a da nisam uradio nešto javno ili privatno da pomognem u borbi protiv korupcije na Kosovu. Danas imam pet događaja! Tako da ne prođe niti jedna sedmica, a da ja sedim skrštenih ruku.  Iskreno se nadam da sada putem našeg razgovora pokazujem da je korupcija nešto što vidim kao veoma bitnim za budućnost Kosova i nešto čemu je moja vlada izuzetno posvećena. Razumem da ljudi žele da vide  brže mere i ja želim da vidim brže mere takođe. Smatram da smo uradili dosta napretka u proteklih nekoliko godina, sigurno smo uzdigli svest. Skrenuli smo pažnju na ovaj problem i samo treba da nastavimo da radimo na tome iz dana u dan neprestano. Kao što sam rekao, korupcije ima i u mojoj zemlji i  ljudi se krivično gone zbog korupcije svake godine.

Omladinski savet:  I to je dug proces.

Ambasador Delavi: Da imam čarobni štapić verujete mi da bih ga upotrebio.

Omladinski savet:  Imali smo dugu sedmicu sa aktivnostima, aktivnostima u borbi protiv korupcije i mladi su takođe bili uključeni. Da li imate ikakve predloge  mladima Kosova, odnosno poruku za mlade Kosova ukoliko se u bilo kom slučaju susretnu sa korupcijom i oklevaju da je prijave. Šta biste im poručili?

Ambasador Delavi:  Mislim da smo videli, kada pogledamo širom sveta, da korupcija stvarno počinje da se smanjuje kada obični građani prestanu da je tolerišu. Smatram da je važno prijaviti korupciji liniji za prijavljivanje korupcije, lekarskom udruženju, univerzitetskom zvaničniku protiv korupcije kada je vidite. Ali takođe smatram da je važno da mladi ljudi, studenti ne učestvuju u korupciji  i da okrenu leđa korupciji. Kada se od njih zatraži da plate mito da odbiju i da naprave od toga problem jer sva policija, tužioci i novi sistemi neće biti dovoljni ukoliko građani ne naprave problem oko toga.

Omladinski savet: Šta ako su uplašeni da spreče korupciju?

Ambasador Delavi:  Razumem da je to problem u nekim slučajevima, sigurno ne tražim od nikoga da sebe izloži ličnom riziku da bi se bavio ovim pitanjem, ali sigurno ne bih želeo da ljudi misle da su sami u ovome. Oni nisu jedini u ovoj situaciji. Postoje i drugi ljudi koji se opiru korupciji  i koji imaju isto mišljenje povodom toga. Trebalo bi da pričaju sa svojim kolegama za koje smatraju da su saosećajni i možda tako brojčano jači će lakše prijavljivati korupciju nego pojedinačno.

Omladinski savet:  Rekli ste da je korupcija takođe problem i u Americi. Da li postoji neki kulturološki element koji čini otežanom borbu protiv korupcije na Kosovu?

Ambasador Delavi: Nisam siguran da li bih to pripisao kulturi. Treba da imamo u vidu da je Kosovo samo  osam godina nezavisna zemlja i da potiče iz jugoslovenskog sistema koji je imao svoje korupcijske probleme koji su bili zasnovani na socijalizmu i komunizmu. To meni ne liči na kulturu, nego mi više liči na istoriju. Korupcija je svugde problem i smatram da je važno da sagledamo šta se desilo u  ostalim zemljama i šta možemo da naučimo iz toga jer postoji izreka, “ važno je učiti iz  sopstvenih grešaka.” U potpunosti verujem u to, ali smatram da je daleko važnije naučiti i iz grešaka drugih. Ostale zemlje su pokušale da se pozabave time, neke su bile uspešnije, neke manje uspešne, a  stvari koje pokušavano da uradimo ovde, one koje moja ambasada podržava ovde uglavnom su bazirane na onome što je funkcionisalo u ostalim zemljama.

Omladinski savet: Imamo još jedno pitanje naše Fejsbuk publike. Na Kosovu postoji percepcija da su neki određeni ljudi korumpirani. Zašto ne govorite  konkretno o onima za koje  smatrate da su korumpirani?

Ambasador Delavi: Na to mogu da odgovorim jasno – kao zvaničnik vlade jer kao inostrani vladin zvaničnik ne mogu da idem okolo prozivajući ljude koji nisu osuđeni za krivična dela. Nisam sudija, nisam policajac, a nisam niti tužilac. Kada bih počeo da prozivam ljude poimenično kao korumpirane, ne samo da bih bio opravdano kritikovan da se uplićem u sistem vladavine prava Kosova, nego bih takođe učinio težim tužiocima da dođu do osuđujućih presuda tih  pojedinaca. To je prilično jasno. Ono što mi radimo jeste da podržavamo sistem, podržavamo sudije, policiju, podržavamo tužioce i održavamo dosta programa stručnog osposobljavanja.  Pomenuo sam ranije da odbijamo da se susretnemo sa zvaničnicima koji su optuženi za zloupotrebu službenog položaja ili za korupciju. Ali  napominjem da je to odluka koju neko drugi donosi. Tužioci odlučuju ko će biti optužen, tako da ja ne odlučujem o tome da li će neko biti optužen.  Moja odluka je da neću da se susretnem s nekim kada je optužen, ali nisam ja taj koji odlučuje o prethodnom. Postoji granica koju ja kao zvaničnik inostrane vlade ne mogu da pređem i ako počnem da poimenično prozivam ljude koji nisu osuđeni, to neće učiniti situaciju boljom,  u stvari, samo će pogoršati situaciju.

Omladinski savet: G. ambasadore, šta bi trebalo da budu rezultati ishoda Sedmice protiv korupcije? Šta bi trebalo da se desi da imamo napredak?

Ambasador Delavi:  Smatram da je ove sedmice bilo dosta dobrih aktivnosti. Smatram da je važno da sa priče, a to svi radimo i pričati o tome je veoma važna- pređemo na dela. Moramo da podstaknemo zvaničnike koji su u sistemu vladavine prava da obavljaju svoj rad  efektivnije i efikasnije koliko je god to moguće da primenjuju zakon jednako prema svima. Jednakost pred zakonom je osnovno demokratsko načelo, tako da prema svima mora da se postupa isto bez obzira na njihov položaj ili mesto u društvu kada je reč o vladavini prava. Tako da moramo da podstaknem zvaničnike do to rade i moramo kao građani da kažemo: “Šta je dosta, dosta je. Ne samo da neću više da učestvujem u ovome, nego ću i glasno da ukažem na to kada vidim.” Ostvarujemo napredak, moramo da nastavimo da ostvarujemo napredak. Moje prijatelj,  šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador  Jan Braatu, rekao je danas tokom konferencije “ da je predivno to što obeležavamo dan protiv korupcije, ali da isto tako svaki dan mora da bude dan protiv korupcije” i to je tačno.

Omladinski savet: Uistinu je tako. Hvala puno g. ambasadore.

Ambasador Delavi:  Hvala Ljinda, hvala  Kristina.

Omladinski savet: Nadamo se da je ovom prilikom g. ambasador odgovorio na neka od vaših pitanja i zapamtite ono što je rekao da svaki dan treba da bude dan u borbi protiv korupcije.