Uvodno obraćanje, Pravosudna konferencija OEBS-a, 5. decembar 2015

Gđo predsednice, ministre Kuči,sudije, tužioci,kolege diplomate, uvaženi gosti,

Hvala vam na mogućnosti da vam se obratim danas.  Čestitam OEBS-u na pružanju podrške u organizovanju ovog događaja proteklih pet godina i na njegovoj posvećenosti da unapredi vladavinu prava na Kosovu. Smatram da je izuzetno važno da imamo ovakve godišnje konferencije za sudije. U Sjedinjenim Američkim Državama, skoro svaki državni ili federalni sud  se svake godine u zakazano vreme susretne kao grupa gde diskutuju o problemima s kojima se suočava pravosuđe i o planovima za narednu godinu.  Nadam se da ćete iskoristi danas  ovu priliku da podelite svoja iskrena mišljenja sa svojim kolegama.

Većina vas dosada to zna, da je jedan od osnovnih mojih ciljeva kao ambasador, da  pomognem da se ojača vladavina prava na Kosovu.   Ovo zahteva podršku razvoju  kosovskih institucija vladavine prava i pružanju pomoći zemlji u  borbi protiv korupcije.  Borba protiv korupcije i osnaživanje vladavine prava  nastavljaju da budu ozbiljni izazovi i pravosuđe je glavna meta kritika već nekoliko godina.  Trenutno, percepcija javnosti je posebno negativna.  U stvari, na osnovu rezultata  ankete UNDP-a  sprovedene prošlog proleća, stepen zadovoljstva  u pravosuđe je niži nego što je to slučaj sa ostalim  kosovskim institucijama.  Bez obzira da li je reč o onome šta se dešavalo u Skupštini 2015. ili  o demonstrantima ispred sedišta EULEX-a  2009, građani kako na Kosovu tako i izvan Kosova teško mogu da shvate kako krivičina dela koja su počinjena na tako otvoren način i  zabeležena objektivom kamere mogu da ostanu nekažnjena.

Ista anketa  UNDP-a je  zaključila da je korupcija  jedan od tri najvažnijih problema za građane Kosova i  43%  ispitanika u anketi je smatralo da je u sudovima prisutna  korupcija širokih razmera.

Najvažnija zabrinutost za građane Kosova je bila naravno nezaposlenost. Međutim, uloga pravosuđa u rešavanju ovog problema je skoro isto toliko važna kao i borba protiv korupcije.   Nezaposleni na Kosovu neće naći posao sve dok investitori ne počnu da ulažu i razvijaju svoja poslovanja u ovoj zemlji.  Ovo se neće desiti sve dok poslovna zajednica nije razumno sigurna da su njihove investicije zaštićene vladavinom prava, snažnim pravosuđem i funkcionalnim okruženjem gde nema korupcije.

Mnogobrojni nacionalni i lokalni zvaničnici su mi rekli da ne oklevaju samo strani investitori da investiraju  zbog korupcije , nego i građani Kosova koji žive kako ovde tako  u inostranstvu.

Znam da je moja poruka bila surova. Nisam došao ovde da kritikujem vas ili vašu izabranu profesiju. Dobra većina sudija odvažno obavlja svoj posao, ali teško je uhvatiti se u koštac s problemom ukoliko ne prepoznate koliko je on u stvari velik.

Statistički podaci UNDP-a o percepciji javnosti su uznemiravajući,ali ne bi trebalo da nas ostave beznadežnim. Prvo, oni odražavaju važnost sudova i sudija u celom sistemu vladavine prava.  Vaša uloga sudije je od  suštinske važnosti.  Vi ste glavni doprinosilac u garantovanju da svi građani Kosova  dobiju pravičnu i nepristranu pravdu.  Kako kolektivno tako i pojedinačno u stanju ste da preduzmete neophodne korake da unapredite odgovornost i  promenite takva mišljenja javnosti.   U stanju ste da osigurate da se vladavina  prava primenjuje i da se poslovna zajednica oseća zaštićenom na Kosovu.

Sjedinjene Američke Države su bila snažna potpora vladavini prava na Kosovu i u narednih godinu dana doniraćemo preko 12 miliona dolara u razvojnu  pomoć i ekspertizu usmerenu na ovo pitanje. Danas imam zadovoljstvo da  najavim sledeću fazu naše saradnje – novi program  USAID-a pod nazivom “ Projekat jačanja  pravosudnog sektora.“  Ovaj tek dodeljen  program u vrednosti od 9.3 miliona dolara će se usmeriti na jačanje odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti u sistemu pravosuđa.  Takođe će podržati veoma važan rad potreban za integraciju kosovskih pravosudnih struktura na osnovu Briselskog sporazuma.

Radujemo se nastavku našeg rada sa kosovskim  institucijama pravosuđa,  kao što su, Sudski savet Kosova i Ministarstvo pravde  tako da građani Kosova mogu da imaju veće poverenje u svoj  pravosudni sistem.   Moja ambasada i ja smo spremni da vam pomognemo na vašem putu jačanja pravosuđa i u borbi protiv korupcije.

Za trenutak bi hteo da usmerim pažnju na još jednu drugu  kosovsku  instituciju od suštinskog značaja: Skupštinu. U proteklih dva meseca svi smo imali priliku da vidimo tok dešavanja u Skupštini gde je jedna grupa poslanika odlučila da zameni suzavac i biber sprej  za diskusiju  i debatu. Moja ambasada i ostali  međunarodni partneri Kosova su bili veoma glasni u našem stavu da u  Skupštini,  u samoj kolevci demokratije, ne može biti mesta oružju i nasilju. Takve radnje idu na uštrb međunarodnog ugleda Kosova i pravima njegovih građana. Želeo bih da budem jasan, poslanici imaju svako pravo i ustinu obavezu da budu glas onih koje zastupaju u Skupštini. Međutim, oni imaju istu obavezu da poštuju zakon kao i svaki građanin Kosova. Pravni sistem koji stvara izuzetke za one na vlasti je osuđen na propast.

Sve ovo vam  govorim zbog toga što će neko od vas možda u nekoliko narednih sedmica raditi na ovim predmetima  kao ishod takvih postupanja .  Ovo neće biti laki predmeti jer ćete možda biti izloženi ogromnom političkom pritisku i pod lupom javnosti.  Međutim, pravosuđe mora da bude u potpunosti nezavisno od svakog političkog uticaja, uključujući mojeg.  Iskreno se nadam da ćete iskoristiti ovu priliku da pokažete građanima Kosova da  je kosovsko pravosuđe doraslo  zadatku –  da neće podleći spoljnjem uticaju nego da će biti model transparentnosti, odgovornosti i  nezavisnosti  u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova .

Završiću moje obraćanje tako što ću citirati predsednika SAD-a Teodora Ruzvelta koji je rekao: „Niko nije iznad  zakona, niko nije ispod zakona; niti tražimo dozvolu onih od kojih očekujemo da ga poštuju. Pokornost zakonu se traži kao pravo,  a ne kao usluga.“

Imate jednu od najodgovornijih funkcija na Kosovu. Budućnost vaše zemlje je ustinu u vašim rukama. Želim vam svima sve najbolje u narednoj godini. Hvala vam.