Usvojite važne zakone kako biste pobedili korupciju

Pogledajte video-poruku ambasadora Delavia  

Želeo bih da govorim o dve stvari koje Kosovo može sada da učini u borbi protiv korupcije —usvoji novi Zakon o izvršenju kaznenih sankcija i, kada bude dostavljen Skupštini, da usvoji novi Zakon o disciplinskom postupku prema sudijama i tužiocima.

Izmenom Zakona o izvršenju kaznenih sankcija, Kosovo može osigurati da se svi zatvorenici tretiraju jednako —bez obzira na njihove političke veze ili status  “poznate ličnosti”.  Kada sam prvi put došao, bio sam iznenađen saznanjem da je nekim osuđenicima dozvoljeno da se u suštini slobodno kreću po lažnoj medicinskoj osnovi.  Ovi dobro povezani kriminalci su tvrdili da su bolesni, vršili pritisak na ministarstvo pravde  kako bi ih pustilo iz zatvora radi lečenja, da bi posle proveli mesece putujući u regiji, i čak davali televizijske intervjue.  Ovo nije način da se pokaže ljudima na Kosovu da su svi jednaki pred zakonom. To je farsa fundamentalnog principa vladavine prava.

Zato smo moja vlada i ja više puta pozivali Vladu Kosova da učini nešto kako bi zatvorila ove rupe u zakonu.  Drago mi je da su ministarka pravde i njen tim izradili amandmane na Zakon o izvršenju kaznenih sankcija na osnovu kojih će odluka o tome ko treba da bude pušten na lečenje biti u rukama doktora i sudija, a ne političara.  To bi pokazalo Kosovu i svetu da se kosovski lideri zalažu za pravdu. Nažalost, Skupština Kosova još nije usvojila Zakon, iako je imala nekoliko mogućnosti da to uradi.  Što je još gore, neki članovi Parlamenta su podneli amandman koji bi automatski smanjio sve kazne osuđenicima za jednu trećinu –postupak koji bi napravio ruglo od sudske vlasti. Danas bi osuđeni teroristi,  koji se nalaze u kosovskim zatvorima, bili odmah pošteni ako bi taj nepromišljen amandman postao zakon. Pozivam Skupštinu  da usvoji novi Zakon o kaznenim sankcijama bez ikakvih amandmana.  To je jedan od načina da se pokaže Evropi i svetu da se vi zalažete za borbu protiv kriminala i korupcije.  To će takođe pokazati da Kosovo zaslužuje svoj dobar ugled u međunarodnoj borbi protiv ISIS-a.

Kosovski lideri mogu takođe pokazati svoje zalaganje u borbi protiv korupcije usvajanjem novog Zakona o disciplinskom postupku prema sudijama i tužiocima. Većina sudija i tužilaca radi naporno i obavlja dobar posao služeći svojim građanima. Ali tu su i šaka drugih čiji postupci potkopavaju pravdu i čine da građani sumnjaju u iskernost celog sistema.  Radili smo blisko sa Ministartsvom pravde na izradi zakonodavstva koji će reformisati sistem i držati sudije i tužioce odgovornim za njihov rad.  Ovaj Zakon je sigurno jedan od najosnovnijih koraka koje Kosovo može da preuzme kako bi poboljšalo pravosudni sistem, nešto u šta narod  može iskreno da računa .  Nadam se usvajanju ovog Nacrta zakona kada ga Vlada bude podnela, nadajmo se kasnije ovog meseca.

Kosovo je odlučno na njenom evropskom putu.  Vi imate ustav, vladu i narod koji prigrljuje evro-atlanske vrednosti.   Siguran sam da možete usvojiti zakone o izvršenju kaznenih sankcija i o disciplinskim postupcima prema tužiocima i sudijama, i pobediti korupciju. Sve što je potrebno jeste politička volja i zalaganje da bi smo stavili narod Kosova i njihovu budućnost na prvo mesto. Moja ambasada i ja ostajemo posvećeni pružanju podrške narodu Kosova i njihovom putu ka srcu Evrope.