GRAĐANI KOSOVA STARIJI OD 50 GODINA MOĆI ĆE DA PODNOSE ZAHTEVE ZA VIZE TIPA B1/B2 U AMBASADI SAD U PRIŠTINI

GRAĐANI KOSOVA STARIJI OD 50 GODINA MOĆI ĆE DA PODNOSE ZAHTEVE ZA VIZE TIPA B1/B2 U AMBASADI SAD U PRIŠTINI, 16 maj 2018.

Ambasada SAD u Prištini sa zadovoljstvom objavljuje da će odmah početi da prima zahteve od svih građana Kosova starijih od 50 godina za vize tipa B1/B2.  Ranije su samo podnosioci stariji od 60 godina  imali pravo da apliciraju za vizu tipa B1/B2. Budući da Ambasada SAD želi da obezbedi  visok nivo korisničkih usluga za podnosioce zahteva sa Kosova, i s obzirom na teškoće putovanja do Skoplja, odlučila je da proširi vizne usluge koje se pružaju u Prištini.

Potencijalni podnosioci zahteva moraju popuniti obrazac DS-160 za vizu (koji se može naći na veb stranici Ambasade SAD:  https://xk.usembassy.gov/visas/) i navesti Prištinu kao mesto iz kojeg apliciraju. Podnosioci zahteva mogu zatim putem veb sajta zakazati termin za vizu.  Na dan zakazanog termina, platiće taksu za vizu (samo u dolarima ili evrima) u Ambasadi i imaće intervju sa konzularnim službenikom.  Budite obavešteni da se ove procedure razlikuju od procedura podnošenja zahteva za vizu Ambasade SAD u Skoplju. Podnosioci zahteva koji su već platili svoju MRV viznu taksu onlajn ili putem Raiffeisen banke ne mogu koristiti ovu taksu kako bi aplicirali u Ambasadi u Prištini. Svi podnosioci zahteva moraju tokom intervjua dokazati da zadovoljavaju kvalifikacije za vizu. U većini slučajeva, odobrenu vizu možete podići u Ambasadi, narednog radnog dana posle intervjua.

Ambasada SAD u Prištini se nada da će sledeće godine pružiti dodatne vizne usluge.  Molim vas pratite Ambasadu preko Fejsbuka za sve novosti i promene. Pitanja možete poslati na  PristinaVisas@state.gov.

VAŽNA NAPOMENA

  • Podnocioci zahteva moraju doći ne ranije od 15 minuta pre početka njihovog intervjua. Velike torbe ili oružje je zabranjeno u Ambasadi.  Kako bi ubrzali bezbedosnu kontrolu, podnosiocima se preporučuje da ostave elektronske uređaje kući.
  • Ulaz u Konzularno odeljenje vodi kroz stepenice i neravan teren.  Zbog ograničenog prostora, osobe koje ne podnose zatev za vizu ne mogu ući u Ambasadu. Podnosiocima sa ograničenom pokretljivošču ili kojima je potrebna pomoć člana porodice preporučuje se razmatranje mogućnosti podnošenja zahteva za vizu u Ambasadu SAD u Skoplju.
  • Bračni parovi mogu zajedno aplicirati u Prištini sve dok je jedan od bračnih parova stariji od 50 godina. Svi drugi podnosioci od 14 i 49 godina starosti, koji po prvi put podnose zahtev za vizu  B1/B2, moraju da apliciraju u Ambasadu SAD u Skoplju.
  • Konzularno odeljenje ima ograničene kapacitete za termine. Podnosioci moraju biti strpljivi ukoliko im željeni datum nije dostupan. Podnosioci koji treba hitno da putuju treba da apliciraju u Ambasadu SAD u Skoplju.