Usluge za Američke državljane

Za više informacije o uslugama američkim državljanima, molimo vas pogledajte upustva na engleskom jeziku.

Informirajte se, povezite se, obezbedite se!

Američki državljani mogu se prijaviti na stranici https://step.state.gov/step/. Pametni program za upis putnika (SMART) je besplatna usluga koji omogučuje američkim državljanima koji putuju u inostranstvo da registruju svoje putovanje sa najbližom američkom ambasadom ili konzulatom.

Hitne situacije

Ako ste američki državljan na Kosovu i treba vam usluga posle radnog vremena, molim vas pozovite broj +381 38-5959-3000 i potražite dežurnog oficera.

Ako zovete iz SAD o vezi američkog državljanina na Kosovu sa hitnim slučajem, molim vas pozovite besplatni broj 1-888-407-4747 u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi ili 1-202-501-4444 ako zovete iz drugih zemalja. Ovi brojevi su dostupni od 8:00 do 20:00h časova prema istočnom vremenu SAD-a, od ponedeljka do petka (osim federalnim praznicima).

Sva hitna pitanja ili obaveštenja o životu ili smrti američkih državljana treba da bude usmerena u našu kancelariju putem telefona. Molimo vas ne šaljite informacije koje zahtevaju trenutni i hitni odgovor putem elektronske pošte.

Za sva pitanja u toku radnog vremena, ili posle radnog vremena koja nisu hitna po prirodi, molimo vas kontaktirajte nas u toku redovnog radnog vremena. Konzularno odeljenje radi od 8:00 do 17:00h časova od ponedeljka do petka, osim za lokalne i američke praznike.

Pametni program za upis putnika (SMART)

Informirajte se, povezite se, obezbedite se!

Američki državljani mogu se prijaviti na stranici https://step.state.gov/step/. Pametni program za upis putnika (SMART) je besplatna usluga koji omogučuje američkim državljanima koji putuju u inostranstvo da registruju svoje putovanje sa najbližom američkom ambasadom ili konzulatom.