U pravcu transparentnijeg i pristupačnijeg pravosuđa

U pravcu transparentnijeg i pristupačnijeg pravosuđa, 8, juli 2020

Priština,  8. jul 2020 – Kalkulatori sudskih taksi i krivičnih kazni biće dostupni elektronskim putem preko veb-sajta Sudskog saveta Kosova od danas. Inovativni kalkulatori, laki za korišćenje, građanima Kosova omogućavaju da procene troškove za takse za usluge i krivične kazne iz lagodnosti svog doma. Ovi napori pravosuđe na Kosovu čine pristupačnijim za njegove građane, a podržao ih je USAID preko Programa za jačanje pravosudnog sistema, Službe za spoljni tužilački razvoj (OPDAT) i Biroa za međunarodne poslove narkotika i sprovođenja zakona (INL) Odeljenja pravde SAD.

Kalkulator sudskih taksi, koji je osmislio USAID, pomaže građanima da predvide takse za parnicu sa samo par klikova, eliminišući potrebu da se oslanjaju na advokata za utvrđivanje troškova. Kalkulator krivičnih kazni čiji su pokrovitelji bili INL i OPDAT, služi kao pomoćno sredstvo sudijama za utvrđivanje visine krivične kazne i građanima omogućava da shvate metodologiju koju sudije primenjuju za njihovo izricanje. Zasniva se na nedavno usvojenim Smernicama Vrhovnog suda i odredbama Krivičnog zakonika.

Puštanje u rad kalkulatora deo je niza funkcija na veb-sajtu Sudskog saveta Kosova koje je osmislio USAID-ov Program za jačanje pravosudnog sistema radi povećanja transparentnosti sudstva i pristupa građana pravdi. Među dodatnim funkcijama na veb-sajtu Sudskog saveta Kosova nalaze se baza podataka o sudskim presudama, disciplinske žalbe na rad sudija i pregled učinka. USAID-ov Program za jačanje pravosudnog sistema je petogodišnji aktivnost u oblasti vladavine prava koja je usredsređena na promovisanje pravosudnog sistema koji se pridržava visokih standarda nezavisnosti, nepristrasnosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti.