Tehnološki kamp (TechCamp) kao  krunski događaj u borbi protiv korupcije

Tehnološki kamp (TechCamp) kao  krunski događaj u borbi protiv korupcije, 14. decembar 2018.

Obraćanje Lori Majkelson

Pozdrav svima. Tako sam srećna što sam danas ovde i sa toliko ljudi zainteresovanih u pokazivanju kako se tehnologija može koristiti u borbi protiv korupcije.

Jedan od najviših prioriteta Ambasade SAD-a tokom cele godine – ne samo tokom Sedmice borbe protiv korupcije, je borba protiv korupcije – na svim nivoima.

Zašto to toliki prioritet za nas i zašto bi šefica Odeljenja za ekonomiju bila ovde da razgovara o tome? Zbog toga što korupcija – bez obzira da li je reč o uzimanje mita ili zaobilaženju u procesu zapošljavanja da bi se zaposlio član porodice ili upotrebio službeni položaj da se prevashodne pomogne prijatelju ugrožava ugled zemlje u samoj zemlji i u inostranstvu. To umanjuje veru građana u njihovu vladu i obeshrabruje investicije i ekonomski rast.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država prepoznaje i drago joj je što je Kosovo učinilo velike napore u uspostavljanju pravnog okvira za borbu protiv korupcije. Sada je vreme da krenemo sa stvaranja okvira na zahtevanje odgovornosti.

I to  je trenutak kada svi vi  – i mnogi vaši projekti – stupate na scenu. Da bismo pozvali jedni druge na odgovornost potrebni su dokazi, a dokaz je samo druga reč za podatak.

Zbog toga je posao koji obavljate ovde toliko presudan u borbi protiv korupcije. Rešenja koja osmišljavate pomoći će da se loši akteri pozovu na odgovornost i da se donese toliko potrebna transparentnost u korumpirane sisteme.

Čitala sam o impresivnim projektima na kojima radite i jasno je da pozivate na odgovornost i da pronalazite kreativne načine da predstavite složene informacije. Na primer, projekat BIRN-a u Srbiji stvara platformu koja može da objasni vrlo složenu situaciju u kojoj javni funkcioneri prelaze iz javnog u privatni sektor i obrnuto i implikacije koje to ima na vladavinu prava.

Takođe, vidim potencijal za model koji je razvijen u Tehničkom kampu u Albaniji koji stvara mrežu između civilnog društva, nezavisnih institucija i medija u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru da se proširi i na suzbijanje korupcije u drugim sektorima.

Projekat u Prizrenu koji ima za cilj da obezbedi tehničke alate za lako prikupljanje podataka o izgradnji i urbanom razvoju, uključujući analizu za otkrivanje kršenja zakona i potencijalnih slučajeva korupcije pokazuje kako započinjanje sa vrlo specifičnim pitanjem i napredak u toj oblasti može da stvori potražnju korisnika za što više i veće rezultate.

Prepoznajući svu veliku genijalnost koju ste pokazali i diveći se vašoj inicijativi, sada želim da vas ohrabrim da učinite sledeći korak. Želim da vas ohrabrim da budete neposredan učesnik u borbi protiv korupcije.

Nije dovoljno izgraditi alate da ih koriste drugi i nije dovoljno žaliti se na to koliko su svi korumpirani. Morate lično da delujete. Svako ko uoči korupciju i ne čini ništa, deo je problema, a ne deo rešenja. Zato vas podstičem da budete revnosni i da budete deo rešenja. Hvala i želim vam divan dan.