Proslava Međunarodnog dana devojčica na Kosovu

Zameniče premijera Kuči, uvaženi gosti, poštovani očevi i važnije od svih poštovane devojčice i ćerke: Zadovoljstvo mi je da vam se svima pridružim danas i da iznova potvrdim posvećenost Vlade Sjedinjenih Američkih Država potpomaganju pozitivnih promena na Kosovu. Jedan od ovih izazova odnosi se direktno na pravo žena da poseduju i koriste imovinu. Ovo je ... Pročitaj više»
Prikaži više ∨