Srećan Dan Nezavisnosti Kosovo

Srećan Dan nezavisnosti Kosovo!

Zdravo. Čast je i privilegija služiti kao ambasador Sjedinjenih Američkih Država u ovo uzbudljivo vreme. Vrativši se na Kosovo posle petnaest godina, mogu da vidim kako je narod Kosova ostvario izuzetan napredak u ponovnoj izgradnji zemlje i u svom  pripremanju za uspeh na svetskoj sceni. Uvek me impresioniraju mladi na Kosovu – pametni, energični i kreativni muškarci i žene koji traže priliku da izgrade svoju budućnost ovde na Kosovu.

Blisko partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova je koristilo obema zemljama i ne sumnjam da će naše partnerstvo da se nastavi i u dalekoj budućnosti.  Međutim, nemojte da činite greške. Kosovo je sada u svojoj drugoj deceniji nezavisnosti i demokratije. Sada je na građanima Kosova da preuzmu odgovornost i pozivaju lidere na odgovornost u preduzimanju koraka potrebnih za napredak.

Dok putujem, stalno čujem da građani Kosova žele tri stvari za svoje porodice i svoju zemlju: mir, pravdu i prosperitet. Verujem da nacija ne može očekivati uspeh u jednoj od ovih oblasti bez napretka u drugima.

Postizanje mira će zahtevati sveobuhvatni sporazum sa Srbijom uz uzajamno priznavanje u svojoj suštini.

Postizanje pravde podrazumeva preduzimanje konkretnih mera u izgradnji vladavine prava i u borbi protiv korupcije na svim nivoima.

Izgradnja prosperiteta podrazumeva veće napore koji će podstaći međunarodne investicije i ekonomski razvoj.

Obezbeđivanje ove budućnosti zahtevaće zrelo političko rukovodstvo i angažovane građane i predanost u pružanju jednakih mogućnosti svim građanima, bez obzira na pol, veroispovest ili etničku pripadnost. Uveren sam da su građani Kosova spremni za predstojeće izazove. Sjedinjene Američke Države će biti uz vas.

Kosovo, srećan ti Dan nezavisnosti!