Obraćanje ambasadora SAD Filipa S. Kosneta na virtualnom događaju predstavljanja Američko-kosovskog odbora za razmenu u obrazovanju (USKEB)

Obraćanje ambasadora SAD Filipa S. Kosneta na virtualnom događaju predstavljanja Američko-kosovskog odbora za razmenu u obrazovanju (USKEB)