Obraćanje ambasadora na polaganju zakletve pete grupe volontera Mirovnog korpusa

Obraćanje ambasadora na polaganju zakletve pete grupe volontera Mirovnog korpusa