Svečanost zatvaranja kampa „Žene u nauci“ (WiSci Camp)

Svečanost zatvaranja kampa „Žene u nauci“ (WiSci Camp)