Predstavljanje portala za transparentne i otvorene nabavke

Predstavljanje portala za transparentne i otvorene nabavke