Sekretar odbrane Džejms Matis odgovara na pitanja o Kosovu

Sekretar odbrane Džejms Matis odgovara na pitanja o Kosovu pred Odborom Senata SAD-a za oružane snage, 12. januar 2017.

Otprilike 650 pripadnika američkih trupa ostaje na Balkanu kao deo Kosovskih snaga (KFOR) koje su prvi put razmeštene na Kosovu 1999. i danas u svom sastavu imaju više od 4 600  pripadnika osoblja iz 30 zemalja.  Šta mislite koji glavni napori su potrebni da se dalje smanji ili ukine prisustvo SAD ili NATO na Kosovu?

Kosovo je primer onoga šta se dešava kada se međunarodna zajednica predvođena Amerikom posveti  odbrani svojih interesa i vrednosti. Uopšteno, preporučio bih da smanjenje bude srazmerno trenutnoj bezbednosnoj situaciji na  terenu. Međutim, smatram da trenutno Snage i dalje ostaju ključne za osiguravanje stabilnosti u regionu. Osim toga, pre nego što bi bilo mudro smanjiti vojno prisustvo vojske SAD, Kosovske bezbednosne snage moraju dobiti  mandat kako bi bile zadužene za vršenje nacionalne bezbednosti i teritorijalne odbrane, pomak koji zahteva ustavne promene uz parlamentarnu podršku.

Po vašem mišljenju,da li Evropska unija može igrati značajniju ulogu na Kosovu?

Da. Napori Evropske unije su od suštinske važnosti za ekonomski i politički razvoj Kosova i njegovu stabilnost ,a njen daljnji angažman treba ohrabriti.  Ona već ima značajnu ulogu na Kosovu u  posredovanju u normalizaciji  odnosa  Srbije i Kosova putem dijaloga između Beograda i  Prištine.  Dijalog omogućava obema zemljama da idu napred ka svojim planovima  za članstvo u Evropskoj uniji, uz razumevanje da će tema o priznavanju Kosova od strane Srbije biti aktualizovana i pre stvarnog  pristupanja članstvu. Osim toga, Evropska unija pomaže u uspostavljanju stabilnosti na Kosovu preko Misije vladavine prave Evropske unije na Kosovu.

Kompletan tekst svedočenja možete naći (u PDF-u) na veb stranici Odbora Senata SAD za oružane snage.