Sedmica borbe protiv korupcije na Kosovu

Napomene ambasadora na Konferenciji za štampu povodom Sedmice borbe protiv korupcije, 5. decembar 2016

Dobro jutro. Hvala vam svima što ste nam se pridružili na početku Sedmice borbe protiv korupcije na Kosovu. Mislim da prisustvo svih nas iz Sjedinjenih Američkih Država, država Evropske unije, Programa razvoja UN kao predstavnika donatora i Kosovskog demokratskog instituta kao predstavnika NVO ističe koliko je borba protiv korupcije važna za budućnost Kosova. Ovde smo da pokažemo zajedničku posvećenost delovanju u borbi protiv korupcije.

Korupcija nije novi probom na Kosovu i znam da su razgovori i iznalaženje rešenja tekući proces. Međutim, ove sedmice sam, po prvi put, ponosan što vidim združene ambasade, donatorske organizacije i što je najvažnije, građansko društvo Kosova, koji se sve više angažuju, predlažu konkretna rešenja i preduzimaju radnje u borbi protiv korupcije.

Moja ambasada je ponosna što je pokrovitelj i pružalac podrške za mnoge aktivnosti ove sedmice. Ali što je još važnije, ponosni smo da vidimo da su od Prištine do Peći i od Đakovice do Gnjilana ljudi spremni da se uključe u borbu protiv korupcije. Mi smo tu da pomognemo, ali građani Kosova su ti koji moraju imati vodeću ulogu i biti istrajni u ovoj borbi.

Želim da istaknem nastojanja moje misije u suzbijanju korupcije u pravosuđu, a moje kolege će istaći ostale teme. Mi pružamo podršku u nastojanjima Kosova da suzbije korupciju u pravosuđu kroz niz programa.

Programom USAID-a za osnaživanje sektora pravosuđa unapređuje se pravni okvir za efikasnost i nezavisnost pravosuđa, čime se smanjuju mogućnosti za nezakoniti uticaj drugih institucija vlasti koji bi mogao uticati na to kako se  predmeti rešavaju.

Program našeg Ministarstva pravde tesno sarađuje sa kosovskim tužiocima i Ministarstvom pravde na unapređivanju kapaciteta i jačanju pravnog okvira za borbu protiv korupcije.

Kao rezultat naših zajedničkih nastojanja, Kosovo sada ima etički kodeks za pravosuđe, koji je u skladu sa Bangalorskim načelima, kao i odgovarajuće uredbe kojima se definiše nepropisno postupanje, kako bi se na bolji način vršila kontrola odgovornosti sudija.

Međutim, ankete su pokazale da ljudi na Kosovu i dalje nemaju dovoljno poverenja u pravičnost njihovog pravosuđa.

Moja ambasada tesno sarađuje sa Ministarstvom pravde i drugim zainteresovanim stranama na izradi zakona kojim se jačaju kapaciteti Kancelarije za disciplinsko postupanje, koji će uskoro biti na javnoj raspravi.

Kancelarija je ključna komponenta za stvaranje poverenja u pravosudni sistem—to je način da tužioci i sudije budu pozvani na odgovornost zbog kršenja dužnosti.

Još jednom se zahvaljujem mojim kolegama što su mi se pridružili ovde danas i za vašu podršku u mnogim aktivnostima ove sedmice. Ujedinjeni smo u borbi protiv korupcije–ne samo u posledjnih pet dana Sedmice borbe protiv korupcije, već i u narednim mesecima i godinama.