Saopštenje ambasadora Delavia u Skupštini, 26. februar 2016

Pre svega, moram reći da sam razočaran jer je opozicija još jednom koristila nasilje da bi omela demokratski proces na Kosovu. Kosovska demokratija, i prava gradjana na funkcionalnu državu ne treba da nastave da se ometaju od poslanika koji su manjina u Skup štini. Zanimljivo, mislim da je opozicija pokazala tokom većeg dela debate da ona zna da vodi-na demokratski način –   debate, ali nažalost zatim su ponovo prešli na suzavac. U zaključku, želim reći da Sjedinjene Države veruju u demokratiju na Kosovu. Ja sam ovde još jednom da pokažem svoju podršku za institucije Kosova, njen narod i njenu Skupštinu, izabranu 2014. u jedinim slobodnim i pravičnim izborima na Kosovu. Zahvaljujemo se Kosovskoj policiji i osoblju Skupštine za održavanje mirne i bezbedne situacije.