SAD održavaju podršku za KFOR i prisustvo američkih trupa u kampu Bondstil

SAD održavaju podršku za KFOR i prisustvo američkih trupa u kampu Bondstil, 1.mart 2019.

Politika Sjedinjenih Država je i dalje da podržava KFOR i prisustvo američkih trupa u kampu Bondstil, koji održava sigurno i bezbendo okruženje i slobodu kretanja na Kosovu. Kao i svuda na svetu, ova i druga raspoređivanja snaga SAD podležu redovnom razmatranju.