Rešavanje seksualnog uznemiravanja na javnim univerzitetima

Obraćanje zamenice šefa Misije Hajlend na panel diskusiji na temu “Rešavanje seksualnog uznemiravanja na javnim univerzitetima“, 8. mart 2017.

Dobro jutro i srećan svima vama Međunarodni dan žena. Zadovoljstvo  mi je da ga obeležavam danas sa vama, ali što je još važnije da istaknem  važnost ove veoma važne diskusije o seksualnom uznemiravanju na kosovskim javnim univerzitetima.

Želela  bih da se zahvalim panelistima i organizatorima, posebno Zani na napornom radu na ovom projektu.  Ambasada  SAD-a je ponosna što podržava ovaj projekat  preko naše  Demokratske komisije za male grantove.

Podržavamo projekte kao ovaj jer želimo da osiguramo da Kosovo ide napred. Kada pričamo o ostvarenom napretku ovde, jedna stvar je sigurna: ne možemo da garantujemo puno učešće žena u vladi,  poslovanju i građanskom društvu  bez aktivnih, vokalnih i organizovanih grupa osnaženih žena lidera koje lobiraju za svoje mesto za stolom.

Kosovo je ostvarilo neke velike uspehe: izbor prve žene za predsednika i prve žene gradonačelnika koje ostaju snažni uzori za sve žene. Takođe smo videli napredovanje žena u Kosovskoj policiji i Bezbednosnim snagama  Kosova.

Ali, ovo me vraća na pitanje zbog kojeg smo se svi okupili da diskutujemo danas – žene na Kosovu  ne mogu da napreduju bez mogućnosti da dobiju obrazovanje u okruženju gde se prema njima postupa pravično i ravnopravno.

U Sjedinjenim Američkim Državama mi se takođe borimo s ovim problemom.  Imamo od 1972. federalni zakon pod nazivom “ Zakon IX“  koji zabranjuje diskriminaciju  na osnovu pola u  obrazovnim  programima i aktivnostima i definiše seksualno uznemiravanje ili seksualno nasilje kao oblike diskriminacije.

Zakon je od 1972. godine evoluirao tako da sada svaka škola u Sjedinjenim  Američkim Državama mora u skladu sa zakonom da ima dodeljenog zaposlenog koji koordiniše usklađenost sa Zakonom IX.  Osim toga,  propisuje da svaka  škola mora da ima javno dokumentovane procedure za prijavljivanje i  rešavanje tvrdnji diskriminacije na osnovu polne pripadnosti.

Ovo su veoma važni  koraci da se osigura da postoji sistem  da zaštiti  prava svih  studenata.  Međutim,  nažalost, oni još uvek nisu dovoljni jaki da spreče svaku diskriminaciju.  Naše Ministarstvo  obrazovanja trenutno vodi skoro 300 istraga o tome kako više škole i univerziteti rukuju slučajevima  diskriminacije na osnovu pola.

Ovo je  neprihvatljivo u Sjedinjenim Američkim Državama  i trebalo bi da bude neprihvatljivo ovde na Kosovu.

Jednostavno rečene, seksualnoj diskriminaciji  i seksualnom nasilju nema mesta u kosovskim institucijama, na njegovim univerzitetima ili u njegovom društvu.

Drago mi je da rešavate ovo važno pitanje danas i nadam se da će Vlada i njene akademske institucije shvatiti ozbiljno ovaj izveštaj i njegove preporuke.

U širem smislu,  takođe se nadam da će ovaj  Međunarodni dan žena ohrabriti sve vas—muškarce i žene širom Kosova – da pokažete vašu podršku i podstaknete pozitivnu promenu.

Promenu koju činite nije samo za žene danas, nego i za žene ubuduće i budućnost Kosova. Hvala.