Regionalno takmičenje „Uhvati korupciju“

Službeno učeničko natjecanje i pravila

Godišnje učeničko regionalno natjecanje protiv korupcije* bit će održano u svrhu poticanja balkanske učeničke populacije u razvoju kampanja javne svijesti koje podržavaju netoleranciju i odbijanje korupcije. Prijavljeni će učenici dizajnirati antikorupcijske plakate (osnovne škole) i kreirat će videooglase/informativne videozapise (srednje škole) te se tako natjecati za nacionalno i regionalno priznanje i elektroničke nagrade (Kindle, Go Pro kamere i iPad) za najbolju kampanju protiv korupcije.

“Rinia për një Shoqëri pa Korrupsion”, “Mladi za društvo bez korupcije” (Youth for a corruption-free society) #pakorrupsion, #bezkorupcije, #corruptionfree

*koje sponzoriraju Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država te Američka veleposlanstva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji

Opis ciljeva natjecanja

Američka veleposlanstva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji organiziraju natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji u svrhu promicanja zajedničkih vrijednosti mladih u Sjedinjenim Američkim Državama i mladih u regiji – a to je borba protiv korupcije i svih njezinih oblika. Cilj je natjecanja osposobiti mlade u regiji za stvaranje boljih društava utemeljenih na nultoj toleranciji prema korupciji.

Prihvatljivi natjecatelji:

Svi učenici osnovnih škola od 6. do 9. razreda (odnosno, od 5. do 8. prema starom sustavu) ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u osnovnoškolskom dijelu natjecanja, a svi učenici od 10. do 12. razreda (odnosno, od 1. do 4. razreda srednje škole prema starom sustavu) ispunjavaju uvjete za srednjoškolski dio natjecanja.

Natjecatelji mlađi od 18 godina dužni su svojoj prijavi na natjecanje priložiti potpisano i skenirano odobrenje roditelja ili zakonskoga skrbnika. Navedeno odobrenje treba sadržavati tekst sljedećega sadržaja:

Ja (ime i prezime), potpisan/a ispod, kao roditelj ili zakonski skrbnik sudionika natjecanja ovime dajem dopuštenje (ime i prezime djeteta) da sudjeluje u svim fazama natjecanja i potvrđujem da predani  materijali predstavljaju, koliko ja znam, izvoran i individualan rad samoga sudionika natjecanja.

Učenici koji su navršili 18 godina ili više, dužni su poslati potpisanu i skeniranu izjavu:

Ja (ime i prezime), potpisan/a ispod, ovime potvrđujem da su predani materijali moj izvoran, odnosno originalan i individualan rad.

Platforme

Natjecanje će se provoditi na platformi za dijeljenje videozapisa YouTube i na Facebook stranici “Bez Korupcije/Pa Korrupsion” (Corruption-free!); međutim, YouTube i Facebook nisu partneri niti sponzori natjecanja. Podsjećamo natjecatelje da su, sudjelujući u natjecanju i prenoseći sadržaj na YouTube ili Facebooku, obvezni pridržavati se uvjeta korištenja, odnosno pružanja usluga YouTube-a i Facebook-a, a time i svih ugovora s trećom stranom sadržanih u tim uvjetima.

Podnesci prijava za ovo natjecanje mogu biti objavljeni i promovirani na različitim platformama društvenih mreža uključujući Facebook i Twitter. Međutim, Facebook i Twitter nisu partneri niti sponzori natjecanja. Prijava na natjecanje i administracija održavat će se putem elektroničke pošte i YouTubea.

Kako se prijaviti

Učenici osnovnih škola:

Učenici osnovnih škola pozvani su da izrade plakat koji se odnosi na temu natjecanja: Mladi za društvo bez korupcije! Što mislite, kako korupcija utječe na vas i vašu zajednicu te što biste voljeli da se radi drugačije? Kako možete zaustaviti ili spriječiti korupciju u svojoj školi, zajednici i svakodnevici općenito? Što biste napravili za promociju meritokracije u školi – školsko okruženje bez prepisivanja i plagiranja? Plakat treba sadržavati naslov i/ili slogan i mora biti originalan/izvoran rad pojedinoga učenika. Natjecatelji, a ne sponzori natjecanja, odgovorni su za kršenje intelektualnoga vlasništva. Svaki natjecatelj može predati najviše jedan plakat.

Plakati mogu biti poslani elektronički, spremljeni kao .pdf ili .jpg slika i priloženi e-mailu koji sadrži kontaktne informacije autora ili u papirnatom obliku poslani poštom ili prijevoznikom, s pismom koje sadrži kontaktne informacije autora. Način predaje plakata neće utjecati na prosudbu.

Učenici od 6. do 9. razreda (odnosno, od 5. do 8. prema starom sustavu) koji odluče poslati plakate elektronički, sudjeluju u natjecanju slanjem skeniranog podneska, odnosno plakata na e-mail: pakorrupsion@gmail.com ili  bezkorupcije2017@gmail.com sa skeniranim odobrenjem potpisanim od strane roditelja ili pravnoga skrbnika. Sadržaj e-pošte u kojoj je priložen podnesak na natjecanje mora sadržavati informacije o sudioniku: ime i prezime, država, razred i škola, kontakt e-mail i broj telefona/mobitela te naslov ili slogan plakata. Naslov e-pošte treba biti naziv samoga natjecanja Pa korrupsion ili Bez korupcije. I plakati i odobrenja roditelja/skrbnika poslani elektronički trebaju biti u .pdf ili .jpg formatu.

Učenici srednjih škola:

Učenici srednjih škola pozvani su da izrade originalan/izvoran videozapis koji se odnosi na temu natjecanja: Mladi za društvo bez korupcije! Kako korupcija utječe na vas, vašu zajednicu i na društvo u vašoj zemlji? Što biste željeli da se radi drugačije? Kako možete zaustaviti ili spriječiti korupciju u svojoj školi, zajednici i svakodnevici općenito? Što biste napravili za promociju meritokracije u školi –  školsko okruženje bez prepisivanja/varanja i plagiranja? Prenesite videozapis na YouTube pod vlastitim korisničkim imenom, naslovljujući ga hashtagom #pakorrupsion ili #bezkorupcije.  Videozapis može biti prenesen u bilo kojem formatu ili veličini koji su prihvaćeni na YouTubeu, ali video ne bi smio biti duži od tri minute. Jednom kada je datoteka s videom prenesena na YouTube, smatra se konačnom verzijom i ne može se više prilagođavati, uređivati ili mijenjati. Svaki natjecatelj može predati najviše jedan videozapis. Podneseni videozapis mora biti originalan/izvoran rad pojedinoga učenika i dugačak između 1.5 i 3 minute. Videozapisi bi se na kreativan i originalan način trebali baviti pitanjem kako se svatko od nas može boriti protiv korupcije u svakodnevnom životu.

Učenici od 10. do 12. razreda (odnosno, od 1. do 4. razreda srednje škole prema starom sustavu) sudjeluju u natjecanju objavljujući, odnosno prenoseći svoj videozapis na YouTube koristeći pritom hashtag #pakorrupsion ili #bezkorupcije.  Nakon prijenosa videa na YouTube, sudionici trebaju poslati elektroničku poštu na pakorrupsion@gmail.com ili bezkorupcije2017@gmail.com koja sadržava link/poveznicu na videozapis te informacije o sudioniku: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, razred i školu, kontakt e-poštu, broj telefona/mobitela te naslov videa. Naslov e-pošte treba biti naziv samog natjecanja Bez korupcije ili Pa korrupsion. Također, ovisno o dobi sudionika, treba priložiti dopuštenje roditelja ili skrbnika, odnosno izjavu o originalnosti rada. Izjava treba biti u .pdf ili .jpg formatu.

Prijave bez potpisanog odobrenja roditelja, odnosno bez potpisane izajave o originalnosti smatraju se nepotpunima i bit će odbačene. Podnošenjem plakata i videozapisa sudionici daju pristanak za njihovu objavu u društvenim i drugim medijima.

Postupak odabira

Odbor će ocijeniti sve prijave, a najbolje u svim kategorijama bit će odabrane na temelju sljedećih kriterija: kreativnost, originalnost, razumijevanje posljedica i problema korupcije, ideje i sugestije te ukupni dojam. Tehnička izvedba, korištena tehnologija i kvaliteta slike neće biti presudni u odabiru, ali odbor će obratiti pozornost i na to. Odbor će također uzeti u obzir dob i zrelost sudionika natjecanja.

Odbor će izabrati nacionalne pobjednike u objema kategorijama, regionalne pobjednike u objema kategorijama te ukupnog regionalnog pobjednika.

Organizator zadržava pravo na razmatranje i odobravanje bilo kojeg prijedloga te eventualno odbijanje prijedloga u svrhu sprječavanja mogućih manipulacija i nepravilnosti.

Svi prihvatljivi podnesci bit će objavljeni na Facebook stranici natjecanja Bez Korupcije Pa Korrupsion, a sudionici mogu pozvati prijatelje da glasaju (“lajkaju”) te na taj način pomognu odboru u odabiru pobjednika po njihovom izboru, iako će sudionici biti nagrađeni isključivo odlukom odbora.

Natjecanje počinje 27. listopada 2017. godine. Prijave s materijalima mogu biti poslane između 27. listopada i 27. studenog. Odlučivanje o pobjednicima počinje 28. studenog 2017. godine i završava 5. prosinca 2017. godine. Pobjednici će službeno biti proglašeni i obaviješteni na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. prosinca 2017. godine na Facebook stranici “Bez Korupcije Pa Korrupsion” te na kanalima društvenih medija Američkog veleposlanstva.

Zahtjevi sadržaja prijava

 1. Prijave ne smiju sadržavati razvratnost, eksplicitnu seksualnost, nagost, vulgarnost, živopisno nasilje, poziv ili poticanje na nasilje, komercijalne ponude ili promocije. Prijave moraju biti u skladu s lokalnim propisima i ne smiju ni na koji način sadržavati uvrede, klevete, izazivanja ili nepoštovanje prema nekom Sponzoru natjecanja ili bilo kojoj skupini, pojedincu ili institucijama. Prijave se i formom i sadržajem trebaju pridržavati normi građanskoga diskursa. Drugim riječima, sadržaj svih prijava treba biti prikladan općoj javnosti.
 2. Prijave moraju predstavljati originalan sadržaj koji su kreirali natjecatelji i ne smiju sadržavati nikakve elemente zaštićene tuđim autorskim pravima ili na neki drugi način biti podložni intelektualnom vlasništvu ili vlasničkim pravima treće strane, uključujući privatnost i prava javnosti (osim izričito dopuštenih u d.). Sponzori natjecanja ne prihvaćaju nikakvo opravdanje za “pravedno korištenje” materijala zaštićenih autorskim pravima niti za upotrebu licenciranih materijala koje je stvorila treća strana ili materijala u vlasništvu treće strane.
 3. Sponzori natjecanja zadržavaju pravo diskvalificirati, isključivo i u potpunosti prema vlastitiom nahođenju, svaku prijavu koja se ne pridržava navedenih kriterija, namjere i sadržaja ovdje navedenih Službenih pravila natjecanja.
 4. U slučaju bilo kakvih nejasnoća i različitih stajališta glede poštivanja, tumačenja i primjene ovih zahtjeva za sadržaj prijava ili drugih odredbi ovih Službenih pravila natjecanja, Sponzori natjecanja zadržavaju isključivo pravo riješiti te nejasnoće i različita stajališta prema vlastitioj procjeni.
 5. Slanjem videozapisa ili plakata na natjecanje, natjecatelj potvrđuje da je dobio/dobila pismenu suglasnost od svih pojedinaca čija se slika ili s kojima se sličnost pojavljuje u videu ili na plakatu (ili od roditelja, odnosno zakonskih skrbnika tih pojedinaca ako se smatraju maloljetnima u svojoj državi) te da je dobio/dobila potrebna prava, licence, suglasnosti i dozvole za upotrebu svih materijala poput glazbe, slika, teksta i ostalog sadržaja svojeg podneska. Nadalje, natjecatelj potvrđuje da je, na zahtjev, spreman/spremna pružiti važeću dokumentaciju o nekoj ili o svim tim suglasnostima, licencama itd. Neuspjeh u pribavljanju takvih prava, suglasnosti i dozvola može rezultirati diskvalifikacijom prijave, i to isključivo prema procjeni Sponzora natjecanja.
 6. Uređivanje videozapisa: Dozvoljene su sve uobičajene tehnike uređivanja videozapisa. Videozapisi mogu biti uređeni bilo kojim programom i u bilo kojem formatu, ali moraju biti komprimirani i predani u formatu koji prihvaća YouTube platforma.

Kvalificiranost

 1. Natjecatelji moraju biti upisani u školu i ne smiju biti mlađi od 10 godina na dan pristupanja natjecanju. Suglasnost roditelja ili zakonskoga skrbnika potrebna je za pojedince mlađe od 18 godina, kako je opisano pod “Kako se prijaviti”. Natjecatelji moraju biti stanovnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore ili Srbije i ne smiju biti državljani SAD-a ili stanovnici sa stalnim boravkom u SAD-u.
 2. Pojedinac koji podnese prijavu na natjecanje smatrat će se natjecateljem i bit će jedini pojedinac s pravom natjecanja za nagradu. Organizacije se nemaju pravo natjecati za nagradu, niti kao zasebni entiteti niti putem predstavnika. Da bi se kvalificirali za nagradu, natjecatelji moraju pružiti potpune i točne informacije.
 3. Sljedeći pojedinci ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na natjecanju: zaposlenici, stažisti, voditelji i službenici Sponzora natjecanja, također Američka vlada, kao niti bilo koji zaposlenik, stažist, voditelj ili službenik agencija, tvrtki ili subjekata uključenih u administraciju, oglašavanje, ocjenjivanje, stvaranje, razvoj, izvršenje i/ili ispunjenje ovog natjecanja, niti članovi uže obitelji navedenih pojedinaca (određeni kao supružnici, partneri, roditelji, djeca, braća i sestre ili oni koji su u toj ulozi: pomajka, poočim, posinak, pokćerka, polubrat, polusestra i sl.) te oni koji s bilo kojim od navedenih pojedinaca žive u istom kućanstvu.
 4. Jednom kada je podnesak na natjecanje prihvaćen, sudionikovo ime (ili korisnički identitet ako natjecatelj želi ostati anoniman) i država mogu biti javno objavljeni, po vlastitioj procjeni natjecatelja.
 5. Pobjednici mogu biti pozvani na sudjelovanje u javnoj svečanosti u organizaciji Sponzora natjecanja.

Izbor pobjednikā

 1. Sve prijave na natjecanje podložne su prethodnim pregledima zaposlenika Veleposlanstva SAD-a u svrhu osiguravanja poštivanja ovih Službenih pravila natjecanja. Svako neispunjavanje zahtjeva neće biti objavljeno. Veleposlanstvo SAD-a zadržava pravo da prije objave rezultata na stranicama natjecanja, prije dodjeljivanja nagrada, odabira pobjednika itd, a prema vlastitoj procjeni, u konačnoj analizi provjeri je li potencijalni finalist ili potencijalni pobjednik svojim podneskom u potpunosti poštivao ova Službena pravila natjecanja.
 2. Suci: Natječajni odbor činit će osoblje iz Veleposlanstava SAD-a u zemljama sudionicama natjecanja.
 3. Kriterij suđenja: Odbor će izabrati najbolje prijave, pritom gledajući na kreativnost i maštu u pripovijedanju i originalnosti ideje. Tehnička svojstva i korištena tehnologija nisu ključni element vrednovanja prijave. Suci će uzeti u obzir dob i zrelost natjecatelja. Prijave će se ocjenjivati na ljestvici od 1 do 5.
 4. Pobjednici: Svaki će pobjednik i/ili finalist morati potpisati i vratiti Sponzorima natjecanja potpisanu izjavu o prihvatljivosti i odobrenju objavljivanja, dati kratku autobiografiju (prema potrebi) te kratku izjavu o svojem podnesku na natječaj; u suprotnom pobjednik ili finalist neće biti kvalificiran za nikakvu nagradu. Nemogućnost Sponzora natječaja da konktaktiraju potencijalnog pobjednika može rezultirati diskvalifikacijom i/ili odabirom alternativnog/drugoplasiranog pobjednika među ostalim prihvatljivim prijavama.
 5. Pobjednici i finalisti mogu biti objavljeni na stranicama Veleposlanstva SAD-a i/ili na stranicama društvenih medija. Pobjednici i finalisti mogu koristiti pseudonim umjesto pravoga imena te mogu tražiti da njihove ostale identificirajuće informacije ostanu u privatnosti.

Nagrade:

1. nagrada: iPad Mini

2. nagrada: GoPro Camera

3. nagrada: Kindle

Pobjednici putem e-pošte moraju potvrditi prihvaćanje nagrade u roku od tri kalendarska dana. Ukoliko prihvaćanje nije potvrđeno do traženoga datuma, Sponzori natjecanja zadržavaju pravo odabira alternativnog pobjednika. Svaki pobjednik mora dati valjanu fizičku adresu na koju će biti isporučena nagrada. Sponzori natjecanja nisu odgovorni za  bilo kakve probleme vezane uz isporuku nagrada, uključujući, ali ne i ograničavajući se na: krađu, kašnjenje, oštećenje, uništenje ili slučajni gubitak od strane prijevoznika.

 1. Bilo koji neiskorišteni dio nagrade nije prenosiv, konvertibilan ili zamjenjiv te se ne može smatrati novcem. Svi porezi na nagradu ili vezani uz nagradu, kao i posljedice prijavljivanja istog, isključiva su odgovornost pobjednika.

Prava i odgovornosti

 1. Sponzori natjecanja ne stoje niti iza jednog podneska na natječaj niti iza poruka izraženih u njima te se izričito odriču bilo kakve odgovornosti vezane uz dostavljene materijale, uključujući potencijalne sporove između suučesnika/suradnika koji se odnose na prijave.
 2. Natjecanje i njegovi Sponzori ne dozvoljavaju kršenje autorskih prava ili kršenje bilo kojih drugih prava intelektualnoga vlasništva te Sponzori natjecanja zadržavaju pravo ukloniti i diskvalificirati sve prijave za koje smatraju da krše autorsko pravo ili druga prava intelektualnoga vlasništva druge strane.
 3. Natjecatelji su izričito suglasni dati odobrenje Sponzorima natjecanja da koriste sve prijavljene sadržaje u svrhu ocjenjivanja natjecanja. Finalisti i/ili pobjednici će Sponzorima natjecanja biti dužni odobriti licencu, s odgovarajućim pravima i putem sredstava koja Sponzori smatraju prikladnima, koja može zauvijek biti korištena širom svijeta, koja je neisključiva, bez naknade, podlicencirajuća i prenosiva, te koja omogućuje korištenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu radova izvedenih na temelju podneska i/ili prikazivanje podneska u bilo kojem obliku medija ili putem bilo kojeg medijskog kanala u vezi s aktivnostima i djelovanjima natjecanja.
 4. Natjecatelj preuzima punu odgovornost za podnošenje prijave na natjecanje, za materijal korišten u svojoj prijavi te za posljedice podnošenja ili objavljivanja.
 5. Sponzori natjecanja zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku provjere valjanost prijave, odnosno podneska i natjecatelja te diskvalificiraju bilo kojeg natjecatelja ili podnesak za koje smatraju da nisu u skladu sa Službenim pravilima natjecanja. Sponzori natjecanja također zadržavaju pravo tražiti daljnju dokumentaciju, prema isključivo vlastitoj procjeni, u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta i poštivanja Službenih pravila.
 6. Ako nagrada ili neki njezin dio nije dostupan, Sponzori natjecanja, prema vlastitom nahođenju, zadržavaju pravo nadomjestiti nagradu nekom drugom nagradom jednake ili više vrijednosti, odnosno jednakih ili viših specifikacija.
 7. Sponzori natjecanja zadržavaju pravo da u bilo koje vrijeme i prema vlastitiom nahođenju diskvalificiraju i/ili smatraju neprihvatljivom bilo koju osobu za koju imaju razloga vjerovati da je: (i) prekršila Službena pravila natjecanja; (ii) prekršila uvjete korištenja platforme, ili (iii) da djeluje u lošoj vjeri, da se ponaša nesportski i na ometajuć način ili s namjerom uznemiravanja, vrijeđanja, prijetnje ili maltretiranja bilo koje druge osobe.
 8. Sponzori natjecanja zadržavaju pravo izmjene, obustavljanja, završavanja ili otkazivanja natjecanja prema vlastitoj procjeni iz bilo kojeg razloga.
 9. Natjecatelj je suglasan obeštetiti, odnosno osloboditi odgovornosti za štetu Sponzore natjecanja, svoje roditelje, povezana društva/podružnice i društva-kćeri, službenike, voditelje, zaposlenike, stažiste i agente od svih potraživanja, šteta, obveza, gubitaka, dugova, troškova (uključujući, ali ne i ograničavajući se na troškove odvjetnika) koji proizlaze iz: (i) kršenja ovih Službenih pravila natjecanja; (ii) kršenja prava neke treće strane, uključujući kršenje zaštićenih autorskih prava, zaštitnih znakova, intelektualnog vlasništva, privatnosti, javnosti ili drugih vlasničkih prava povezanih s natjecanjem, ili (iii) bilo kakve tužbe da je podnesak na natječaj izazvao trećoj strani neku štetu, uključujući financijsku. Ove obveze obeštećenja traju neograničeno nakon završetka natjecanja.
 10. Provedba natjecanja, vrednovanje i dodjela nagrada provodit će se u skladu s mjerodavnim pravom SAD-a i zakonom zemlje domaćina. U slučaju sukoba tih dvaju zakona, primijenit će se američki zakon.
 11. Sponzori natjecanja i Vlada SAD-a poduzet će razumne mjere zaštite privatnih podataka, podataka koji otkrivaju osobni identitet i drugih osjetljivih podataka o natjecateljima. Kontaktne informacije koje pruže sami natjecatelji bit će pohranjene u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu i mogu se koristiti za kontaktiranje natjecatelja u budućnosti u druge svrhe. Te informacije mogu se podijeliti i s kosponzorima natjecanja i/ili biti dostupne trećim stranama u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.
 12. Sponzori natjecanja ne preuzimaju nikakve obveze odgovornosti za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu uslijed sudjelovanja ili pokušaja sudjelovanja bilo kojeg sudionika u natjecanju, također ne preuzimaju odgovornost za mogućnosti ili nemogućnosti prijenosa, preuzimanja, slanja poštom ili prijevoznikom ili za podnošenje prijave na natjecanje na neki drugi način te za pristup informacijama u vezi sa sudjelovanjem na natjecanju. Sponzori natjecanja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za probleme vezane uz dostavu prijave na natjecnje i materijala, uključujući, ali ne i ograničavajući se na krađe, kašnjenja, oštećenja, uništenja/slučajne gubitke zbog tehničkih problema prijevoznika ili tehničkih kvarova nastalih u vezi s radom natječaja, uključujući: pogreške hardvera ili softvera; neispravno računalo, telefon, kabel, satelit, mreža, elektronička, bežična ili internetska povezanost te drugi problemi s online komunikacijom; greške ili ograničenja bilo kojeg pružatelja internetskih usluga, poslužitelja, servera, hosta; pomiješane, neuspješne ili neispravne prijenose podataka; neuspjeh prijenosa e-pošte za slanje ili primanje; izgubljene, zakašnjele, odgođene ili prekinute prijenose e-pošte; djelomična ili potpuna nepristupačnost web-stranice natjecanja iz bilo kojeg razloga; zagušenje prometa na internetu ili na web-stranici natjecanja; neovlašteno ljudsko ili strojno djelovanje u radu natjecanja, uključujući, ali ne i ograničavajući se na neovlašteno kvarenje, miješanje, hakiranje, krađu, viruse, greške i crve; uništenje bilo kojeg aspekta natjecanja ili gubitak, previd, pogrešno slanje, nepristupačnost ili nedostupnost e-mail računa koji se koristi u vezi s natjecanjem.
 13. Korištenje web-stranice natjecanja na vlastiti je rizik korisnika. Sponzori natjecanja nisu odgovorni za bilo koju osobnu ozljedu, oštećenje imovine ili gubitke povezane s računalnom opremom, a koji mogu biti rezultat sudjelovanja na natjecanju, korištenja web-stranice natjecanja ili preuzimanja informacija s iste.
 14. Sponzori natjecanja nisu odgovorni u slučaju da je bilo koji dio natjecanja otkazan ili odgođen zbog vremena, požara, štrajka, rata, terorizma ili zbog bilo kojih drugih razloga.