Regionalna konferencija žena sudija i tužilaca

Obraćanje ambasadora na regionalnoj konferenciji žena sudija i tužilaca, maj 2017.

Dobro jutro svima. Uvažena predsedavajuća gđo Emra, uvaženi  gosti, hvala vam puno na pozivu da otvorim drugi dan ove konferencije.  Ovo je neverovatan događaj, posebno zbog toga što je ovo prvi put da je organizovana ovakva regionalna konferencija za žene sudije i tužioce na Balkanu. Stvarno mi je zadovoljstvo da vidim sudije i tužioce i predstavnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Rumunije.

Žene nisu uvek imale značajan glas i ulogu na Balkanu, a to sigurno i same bolje znate od mene. Na svu sreću ta situacija se menja i konferencije kao ova pokazuju koliko je Balkan daleko dogurao. Međutim, dosta toga još mora da se učini. Svi vi se suočavate sa pitanjima koja prevazilaze politiku koja vas deli u različite zemlje i ovo je velika prilika da diskutujete o zajedničkim stvarima u svom radu i da istražite rešenja za izazove s kojima se susrećete u  pravnoj struci.  Ovo je takođe prilika da razvijete načine da učinite dalji napredak. Svi ste videli povećanje u  broju imenovanja žena sudija i tužilaca. Hrvatska, Makedonija i Rumunija su vrlo intenzivno imenovali žene na važne pozicije da se bore protiv korupcije. Ovde na Kosovu, predsednik Ustavnog suda je žena. Kao pripadnici sistema pravosuđa vi treba da budete one koje predvode ove promene i preispituje zakone. Vaše prisustvo u sistemu pravosuđa promoviše raznolikost, a kada je članstvo u sistemu pravosuđa raznoliko, onda i vladavina prava funkcioniše bolje za sve ljude.

Od uspostavljanja  Foruma žena sudija i tužilaca na Kosovu značajno se uvećao broj žena koje rade u tužilačkom i sudskom savetu. Uvećano prisustvo žena na ovim važnim pozicijama u telima koja donose odluke je od suštinske važnosti. Ovo pruža ženama glas u razvoju pravne struke. Osim toga,  Forum je utvrdio probleme o tome kako kosovske institucije pravosuđa postupaju sa pitanjem nasilja u porodici. Utvrđivanje ovih problema je bio prvi korak.  Program Kancelarije za razvoj tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstvu             (OPDAT) je radio sa Forumom na izradi Pravosudnog priručnika za sudije i tužioce da unaprede postupanje u predmetima nasilja u porodici. Kao rezultat toga, došlo je do promena u postupanju prema predmetima nasilja u porodici. Ovo je dovelo do konkretnih poboljšanja. Takva dalekosežna promena je bila jedino moguća zbog snage zajedničke vizije i svrhe koja je omogućila ženama-profesionalcima u pravnoj struci na Kosovu da naprave pozitivnu i održivu promenu za budućnost.

Nakon mog obraćanja, Dženifer Klark koja je branilac na sudu pri Odseku za javni integritet  Ministarstva  pravde SAD-a će govoriti o američkom pristupu u borbi protiv korupcije.  Ohrabrujem vas da poslušate njene savete i njene preporuke. Takođe bi trebalo da iskoristite zbirno iskustvo svojih kolega u regionu. Nadam se da ćete iskoristiti ovu konferenciju da nastavite da unapređujete svoj sistem pravosuđa.

Granice ne sprečavaju kriminalce u obavljanju njihovog posla i granice takođe ne bi trebalo da sprečavaju vas u obavljanju vašeg posla. Nadam se da ćete steći nove prijatelje na ovoj konferenciji. Znam da ćete kasnije danas otići u obilazak arheološkog lokaliteta Ulpijana i u obilazak Prizrena.  Nadam se da ćete uživati i da ćete iskoristiti priliku da se upoznate sa svojim kolegama-učesnicima. Zajednički rad je najbolji pristup da se osigura pozitivna promena.

Hvala vam još jednom na prilici da vam se obratim danas. Divno je videti vas sve ovde i nadam se da će konferencija biti veoma korisna svima.