Prizrenska tvrđava

U ovom video snimku koji je napravio i producirao KTV, možete saznati više o istoriji impresivne tvrđave i projektu obnove koji su podržali Ambasada SAD-a u Prištini i drugi lokalni partneri.

Dokumentar: Prizrenska tvrđava  by Durim Abdulahu, Kamermani: Besart Ujkani, Arben Llapashtica, Enes Sahiti

KTV

Prostor i objekti koji nose kulturu i istoriju Prizrena su toliko isprepleteni u život ovog grada da ljudi u Prizrenu jednostavno žive među kulturnim nasleđem.

Iznad ovog grada sa svim ovim kulturnim bogatstvom stoji Prizrenska tvrđava, kompleks utvrđenja gde istovremeno postoje mnogi spomenici koji otkrivaju život koji se nekada davno odvijao unutar ovih zidina.

Na nadmorskoj visini od 525 m i na nekih 1,5 hektara, Prizrenska tvrđava je bila naseljena barem još od bronzanog doba.

Arheološki rezultati i istorijski podaci ukazuju na neprekidno polaganje kulturnih slojeva, od davnih vremena i ranog vizantijskog doba preko kasnog srednjovekovnog i osmanlijskog  perioda do perioda balkanskih ratova kada je tvrđava napuštena.

Šafi Gaši
Arheološki institut Kosova

Tvrđava je od kasnog bronzanog doba, pa sve do 1913. prošla kroz ogromnu transformaciju. Glavni spoljašnji zid datira još iz vizantijskog doba, iz doba imperatora Justinijana, koji je bio ilirskog porekla. Tokom srednjevekovnog perioda, bilo je nekih intervencija, dok je tokom osmanlijskog perioda bilo najmanje pet faza izgradnje i mnoge strukture koje se vide sada takođe datiraju iz osmanlijskog perioda.

Arhitektonski, tvrđava je podeljena u četiri dela i uglavnom ove strukture koje vidimo – koje nazivamo kazamati – korišćeni su za skladištenje hrane, štale za konje.

Gornji sprat je bio oštećen tokom balkanskih ratova i uglavnom je bio vojnički prostor za odbranu, džamija, magacin, rezervoar za vodu, skladište za municiju i kule unutar tvrđave i duž okolnih zidova bili su oštećeni, ali njihovi tragovi još uvek postoje, očuvani su i danas su postali manje-više veoma atraktivni za turiste, koji mogu da uživaju u čitavom okruženju.

KTV

Nedavna transformacija Prizrenske tvrđave je rezultat rada Arheološkog instituta Kosova i Fondacije za kulturno nasleđe bez granica uz finansiranje Ministarstva kulture i Ambasade SAD-a na Kosovu.

Ambasador SAD-a na Kosovu, Greg Delavi posetio je Prizrensku tvrđavu sada kada je njena restauracija u svojoj konačnoj fazi. Zahvalio se svim partnerima koji su omogućili ulaganje Ambasada SAD-a da proizvede pozitivne rezultate za novi izgled tvrđave.

Greg Delavi,

Ambasador SAD-a na Kosovu

Restauracija tvrđave je u samo poslednjih godinu dana stvarno napredovala, u stvari, bio sam ovde pre nekoliko meseci i neverovatan je napredak samo od tada. Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko Fonda za očuvanje kulturnog nasleđa i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu investirali su skoro $700 000 u tvrđavu. Prizrenska tvrđava je neverovatan primer bogatog i raznolikog kulturnog nasleđa i istorije Kosova. Ovaj lokalitet je važan ne samo za građane Prizrena, nego za sve građane Kosova.

KTV

Oko €400 000 od Ministarstva kulture i oko $700 000 iz Ambasade SAD-a na Kosovu, omogućili su Arheološkom institutu na Kosovu da izvrši restauraciju i konzervaciju tvrđave i  Fondacije za kulturno nasleđe bez granica da je adaptira da bude pristupačna posetiocima.

Senat Haljiti,

Fondacija za kulturno nasleđe bez granica

Proces je trajao više od godinu i po dana. Održano je niz radionica, početnih razgovora o idejama, a onda su predloženi scenariji za te ideje da bi se došlo do konačnog scenarija. Sve interesne strane smatrale su da bi bilo razumno da ovo mesto bude multifunkcionalno. Stoga, gornji deo utvrđenja da se transformiše u mesto gde mogu da se održavaju razni kulturni događaji, a konfiguracija terena je iskorišćena da se izgradi pokretni amfiteatar, gde različite izvedbe kao koncerti, prikazivanje filmova i slično mogu da se organizuju. Rađeno je na infrastrukturi; izgrađeni su toaleti za posetioce. Takođe, drugi važan element za projekat je bio pristupačnost za sve, uključujući osobe sa posebnim potrebama. Kao što možete da vidite, osmišljena je platforma koja olakšava kretanje posetioca koja takođe služi kao  tematski prelaz za informisanje posetioca o ovom lokalitetu.

KTV

Lokaliteti koji su pre samo nekoliko godina bile ruševine, prekriveni slojevima prašine i trave, nakon radova restauracije i konzervacije mogu da se posete kao istorijski spomenici sa kulturnim vrednostima.

Šafi Gaši

Naravno, radili smo u više smerova. Fokus projekta bili sa arheološka iskopavanja, posebno u čišćenju, kako bismo mogli da iskoristimo fond Ambasade za konzervaciju ovih struktura. Paralelno, odvijali su se radovi konzervacije na svim delovima tvrđave. Još malo radova je ostalo, i nadam se da ćemo u narednih dve godine, 10%  preostalih radova biti završeno. Sa studentima Katedre za arheologiju radimo na čitavom arheološkom materijalu pronađenom u tvrđavi, na statističkim podacima, pripremanju publikacije, restauraciji artefakta –  kao što možete da vidite unutar izložbene sale. Izuzetno bogata kolekcija arheoloških predmeta – preko 1000 artefakta i ovo je veoma dobar materijal za arheološku postavku.

KTV

Restauracija Prizrenske tvrđave nije samo spasila njeno bogatstvo od propadanja, nego ju je pretvorila u atraktivno mesto za turiste.

Greg Delavi

Ambasador SAD-a na Kosovu

Investiranjem u restauraciju tvrđave, investiramo u budućnost ovog regiona kao važnog centra domaćeg i međunarodnog turizma. Trenutni radovi renoviranja čine ovo mesto pristupačnijim javnosti, uključujući rampe, osvetljenje i bezbednosne ograde. Nove table sa znakovima i postavka fotografija jednako omogućuju građanima Kosova i međunarodnim posetiocima da nauče više o bogatoj arheološkoj i političkoj istoriji ovog područja.

KTV

Celokupni kulturni kolorit sadržan unutar zidova Prizrenske tvrđave biće dostupan svima na veoma savremene načine.

Senat Haljiti

Postavljeni su informativni panoi grada koji objašnjavaju odnos između tvrđave i grada. Istovremeno,unutar samog lokaliteta nalaze se informativni paneli koji donekle objašnjavaju periodične transformacije tvrđave. Radili smo sa različitim kategorijama i pokušali smo da donesemo nešto svakoj‘ciljnoj publici’. Pripremili smo bojanke ili ilustrovane knjižice za decu koje će uskoro biti dostupne. Entuzijasti će biti u prilici da se informišu o lokalitetima preko veb-stranice, koja će uskoro biti aktivna.  Odvažniji posetioci koji posete tvrđavu imaće mogućnost da putuju kroz vreme koristeći naočare i moći će da dožive jednu ili više pretpostavki o tome kako je Prizrenska tvrđava izgledala u istorijskim periodima. Isti materijal će biti dostupan na veb-stranici tvrđave, tako da oni koji ne mogu da posete tvrđavu mogu da se informišu preko veb-stranice.

KTV

U pogledu strukture tvrđave, predmeti koje su arheolozi pronašli biće izloženi  u onome što je nekada bila krčma utvrđenja.

Šafi Gaši

Imamo sve vrste artefakta: kuhinjske tanjire, potrepštine i predmete kulta. Imamo različite alatke – rekao bih – iz predmetalnog i ranog kamenog doba: sekire, dleta, satare i ostalo.  Imamo i neka oružja iz kasnijih perioda; takođe izuzetno velika kolekcija topovskih đuleta iz kasnijeg srednjovekovnog doba, pa čak iz savremenijeg doba koje smo pronašli tokom arheoloških iskopavanja. Samo u municiji imamo preko 400-500 predmeta. Onda imamo kolekciju lula, uglavnom lula za pušenje koje su uglavnom bile uvezene iz Soluna ili iz  Istanbula. Takođe postoji lepa kolekcija novčića iz Justinijanovog doba, od 6. do 11. veka. Imamo novčiće iz osmanlijskog perioda, pečate i ostale razne artefakte koje su koristili stanovnici, vojnici ili ko god je živeo u utvrđenju.

KTV

Kada sav rad bude bio završen, Prizrenska tvrđava će imati stalni tim koji će brinuti o tvrđavi i nadgledati turističke posete tvrđavi.

Senat Haljiti

Plan upravljanja je u svojoj završnoj fazi.  Dokumentacija je skoro kompletna. Jedina stvar koja preostaje je da arheološki lokalitet ima Jedinicu za upravljanje, telo koje će brinuti o svakodnevnoj primeni plana. Raspravlja se o različitim scenarijima i ova jedinica će se uskoro osnovati. Njen mandat će biti veoma kratak. Uporedno s ovim, radi se na izradi Plana upravljanja za istorijski centar Prizrena. Prizrenska tvrđava će biti deo tog plana, tako da čim plan bude gotov, istorijski centar Prizrena imaće svoju Jedinicu za upravljanje, tako da će zadaci oko upravljanja Prizrenskom tvrđavom biti preneti na Jedinicu za upravljanje istorijskim centrom Prizrena.

KTV

Oni koji su uključeni da bi kulturno bogatstvo Prizrenske tvrđave bili javno i dostupno svima veruju da će ovaj istorijski lokalitet dobiti ekonomsku težinu i inspirisati mnoge generacije u budućnosti.

Greg Delavi

Ambasador SAD-a na Kosovu

Privlačenjem pažnje na Prizren kao turističke destinacije, s nestrpljenjem iščekujemo da vidimo neprestani ekonomski razvoj ovog regiona. Želim da vidim Kosovo koje je prosperitetno i razvijeno za sve svoje građane, i učinićemo najbolje što možemo da pomognemo kosovskim institucijama – podjednako vladinim i nevladinim – da ostvare napredak koji je od koristi svima. Onda kada ceo projekat restauracije bude završen, najverovatnije do kraja ove godine, građani Prizrena i Kosova će imati još jedno mesto na koje će biti ponosni.  Prizrenska tvrđava je fantastično mesto. Nadam se da će svi doći ovde i videti fantastičnu transformaciju do koje je došlo u proteklih nekoliko godina i nadam se da će svi kosovski građani biti u mogućnosti da  uživaju u tvrđavi u mnogim godinama koje slede.

KTV

Dok restauracija vraća  lepotu ove tvrđave, čineći njen kulturni šarm vidljivijim, sa novim i konačnim izgledom, Prizrenska tvrđava se transformiše u srebrnu krunu dragocenog kulturnog nasleđa Prizrena.