Obraćanje ambasadora Delavija na inauguraciji Privrednog foruma žena 7. oktobar 2016.

Obraćanje ambasadora Delavija na inauguraciji Privrednog foruma žena 7. oktobar 2016.