Obraćanje ambasadora Delavija na inauguraciji Privrednog foruma žena

Veoma sam srećan i ponosan što mogu da vam se pridružim povodom ovako važne prilike. Hvala puno Ljumire.

Ne mogu da se setim značajnijegpitanja od garantovanja da žene i devojčice imaju pristup istim pravima, prilikama i zaštitama kao muškarci i da imaju istu mogućnost da učestvuju i doprinesu razvoju zemlje.

Bivša predsednica Jahjaga je jednom rekla:” Investiranjem u ženu, ne investirate samo u pojedinca. Investirate u pojedinca, investirate u porodicu, investirate u dete koje je budućnost naše zemlje, tako da investirate u budućnost naše zemlje.” Znamo da je ovo istinai inspirisan sam prizorom toliko puno pojedinaca prisutnih danas koji zajedno  naporno radeda ostvare ovaj cilj.

Mnogi od vas su proveli godine lobirajući za prava žena na Kosovu, zagovarajući bolju zastupljenost u vladi, bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, mikro-finansiranju da se unapredi položaj žena preduzetnica ijednaka imovinska prava. Svi vi ste bili glasovi i pokretači promene. Ono što čini Privredni forum žena tako posebnim i tako neophodnim je to što će snažno pojačati vaše glasove.  Skupiće i preneti vaše poruke sa svrhom, jedinstvom i jasnoćom tako da ne možete da budete ignorisane. Ohrabrujemo vas sa puno entuzijazma, jer iskreno još dosta rada predstoji da bude obavljeno.

Naravno upoznati se sa ovim izazovima daleko bolje od mene. I dalje postoji veoma mala stopa učešća žena u privredi  i nedovoljno prilikaza žene da poseduju imovinu ili naslede imetak  na svoje ime. Ženama je i dalje potreban daleko bolji pristup kreditima da započnu mala poslovanja, a mlade žene treba da znaju da im nijedna profesija nije van dohvata ruku bez obzira koliko su veliki njihovi snovi – bez obzira da li je reč o tome da budu sledeći lider u informacionim tehnologijama ili osvajačica zlatne medalje na Olimpijadi.

Neostvarivanje napretka  na ovim pitanjima ne šteti samo kosovskim ženama i devojčicama, nego takođe uništava malo po malo sveukupan privredni razvoj zemlje. Upravo zbog toga je ovo pitanje daleko važnije od prava žena i inkluzije –  tu je pre svega reč o tome kako Kosovo bira da razvija svoju privredu, gradi prosperitet i prenosi ga na sledeću generaciju. Dokazi širom sveta jasno pokazuju da veliko učešće žena u privredi zemlje vodi ka većem prosperitetu kao i stabilnosti.

Znam da će jedan od vaših prvih poduhvata biti stvaranje sveobuhvatnog  Privrednog plana za razvoj žena koji ćete izložiti Nacionalnom savetu za privredni razvoj. Čestitam na toj inicijativi iSjedinjene Američke Države će ojačati svoje partnerstvo na ovim pitanjima.  U stvari, veoma sam ponosan što naše sopstvene USAID smernice razvoja garantuju da sve aktivnosti privrednog razvoja uključuju “značajno učešće žena.”

Imao sam prilike da se susretnem s mnogim ženama vlasnicama preduzeća ipreduzetnicama na Kosovu, mnogim od njih koje su koristile programe Vlade Sjedinjenih Američkih Država.  One stvaraju poslove i rast i mogu da učine više. Misija Privrednog foruma žena je važna jer Kosovo jednostavno ne može da priušti da okleva o uključivanju žena u privredni razvoj. Kao što je Teuta Sahatđija, bivša predsednica poslaničkog kluba žena Skupštine Kosovo,  a sada glavni konzul Kosova u Nju Jorku, krasnorečivo rekla: “Nijedno društvo ne može biti snažno, ako je 50 odsto stanovništva izostavljeno. To je kao da imate dve ruke, a  radite samo sa jednom.”

Naravno, ona je u pravu. Kosovo će imati daleko teži put u ostvarivanju svih svojih ciljeva  uključujući svoje ambicije u evro-atlantsku integraciju bez korišćenja punog potencijala sveg svog građanstva.

Zahvaljujem se svima na vašem partnerstvu i na svakodnevnom napornom radu u korist kosovskih žena i devojčica iu najboljem interesu svoje zemlje. Pažljivo ću pratiti razvoj Foruma.