Privatnost

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Izjava o Privatnosti
Ne sakupljamo vaše lične podatke prilikom posete našem vebsajtu, osim ukoliko sami ne odlučite da nam pružite te informacije. Podnošenje ličnih podataka putem naše internet strane je dobrovoljno, ali čineći to, dajete nam dozvolu da koristimo informacije za navedenu namenu. Nepružanje određenih infomacija može da rezultira našom nemogućnošću da vam pružimo željenu uslugu. Ako odaberete da nam dostavite svoje lične podatke, putem veb formulara ili slanjem elektronske pošte, iskoristićemo te podatke u cilju pružanja obaveštenja ili usluge za koju ste nam se obratili, ili da vam odgovorimo na upit poslat elektronskom poštom. Informacije koje možemo primiti od vas variraju u zavisnosti od toga šta činite kad posetite naš sajt.

Međutim, automatski sakupljamo i čuvamo ime domena sa kog ste pristupili Internetu (.com, .edu…); datum i vreme kada ste pristupili sajtu; kao i internet adresu vebsajta sa koje ste pristupili našem sajtu (kao što je pretraživač ili strana sa koje ste upućeni). Sakupljene informacije koristimo za praćenje broja posetilaca različitim stranama našeg vebsajta, kao i da naš sajt učinimo korisnijim za posetioce kao što ste vi.

Ukoliko nam pošaljete imejl poruku

Možete odabrati da nam pružite lične podatke putem elektronske pošte kada imate neko pitanje ili komentar. Te podatke koristimo kako bismo unapredili naše usluge prema vama ili odgovorili na vaš zahtev. Ponekad vašu elektronsku poštu prosleđujemo drugim agencijama Vlade SAD, koje bi mogle bolje da odgovore na vaš zahtev. Primljenu elektronsku poštu ne prosleđujemo nijednoj drugoj organizaciji van našeg sistema, osim ukoliko se radi o službenoj istrazi državnih organa.

Vebsajtovi i aplikacije trećih lica

Povezujemo se sa društvenim mrežama i drugom vrstom vebsajtova trećih lica. Koristimo vebsajtove društvenih mreža da bismo ostvarili međusobnu komunikaciju sa inostranom javnošću i da bismo se angažovali u oblasti javne diplomatije širom sveta. Vebsajtovi društvenih mreža se koriste za davanje publiciteta događajima koje podržava ili organizuje ambasada, kao i za komunikaciju sa javnošću. Takođe, koristimo tehnologije merenja poseta i prilagođavanja korisnicima da bismo odredili broj posetilaca našem sajtu i različitim sekcijama sajta i da bismo učinili naš sajt korisnijim za posetioce. U nekim slučajevima, aplikacije trećih lica mogu tražiti imejl adrese, korisničko ime, šifru i geografsku lokaciju za potrebe registracije korisničkih naloga. Mi ne koristimo vebsajtove trećih lica da bismo sakupljali lične podatke pojedinaca. Mi ne sakupljamo i ne čuvamo lične informacije sakupljene od strane bilo kog sajta trećeg lica, i nikakvi lični podaci neće biti objavljeni, prodati ili prosleđeni bilo kome izvan Stejt Departmenta, osim ukoliko se to ne zahteva u svrhe spovođenja zakona ili službene istrage državnih organa.

Koristimo razne tipove onlajn istraživanja da bismo prikupili mišljenja i povratne informacije na osnovu slučajnog uzorka posetilaca. Prvenstveno, Stejt Department redovno koristi onlajn anketu “ForeSee Results” Indeksa zadovoljenosti američkog potrošača (ACSI) u cilju dobijanja povratne informacije i podataka o tome koliko su posetioci zadovoljni našim sajtovima. Ova anketa ne prikuplja lične podatke. Iako se poziv na učešće u anketi pojavljuje povremeno na slučajnom uzorku posetilaca, učešće je stvar izbora, a ankete ne sprovode svi ambasadini sajtovi. Ukoliko odbijete anketu, imaćete i dalje pristup istim informacijama i resursima na našem sajtu kao i oni koji su je prihvatili. Izveštaji istraživanja su dostupni isključivo veb menadžerima i drugom ovlašćenom osoblju kojem su ove informacije neophodne da bi obavljali svoje dužnosti. Povremeno koristimo i druga vremenski ograničena istraživanja za specifične svrhe, koje su objašnjene u trenutku kada se postave.

Prikupljene informacije za praćenje i prilagođavanje (kolačići)

Kolačić (cookie) je ustaljeni naziv za mali tekstualni fajl koji vebsajt zapisuje u vašem računaru kako bi mu omogućio da pamti pojedine informacije o vašim sesijama dok ste povezani sa njim. Vaš kompjuter će poslati informacije zapisane u kolačiću samo vebsajtu koji je vlasnik kolačića i nijedan drugi vebsajt ih ne može zatražiti. Postoji dva tipa kolačića:

Sesija: Kolačići sesije traju samo onoliko koliko je otvoren vaš internet pretraživač. Kada zatvorite internet pretraživač, kolačić se briše. Vebsajtovi mogu koristiti kolačiće u tehničke svrhe kao što su omogućavanje bolje navigacije kroz sajt ili kako bi vam omogućili da personalizujete svoje izbore u interakciji sa sajtom.
Stalni: Stalni kolačići su sačuvani na hard disku korisnika kako bi se odredilo koji su korisnici novi na sajtu a koji se vraćaju; takođe, kod posetilaca koji se ponavljaju, kolačići služe da bi se blokirali ponavljajući pozivi da se pristupi ForeSee anketi o zadovoljstvu uslugama.
Ukoliko ne želite da se kolačići sesije ili stalni kolačići čuvaju na vašem računaru, možete isključiti kolačiće u vašem internet pretraživaču. I dalje ćete imati pristup svim informacijama i resursima na našem vebsajtu. Ipak, isključivanje kolačića može uticati na funkcionisanje pojedinih sajtova. Vodite računa o tome da će isključivanje kolačića u vašem pretraživaču takođe uticati na upotrebu kolačića na svim ostalim sajtovima koje posetite.

Linkovi ka spoljnim vebsajtovima

Naš vebsajt je povezan sa mnogim drugim američkim agencijama, ambasadama, multilateralnim organizacijama i privatnim organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama i drugde. Kada kliknete link ka nekom drugom sajtu, više niste na našem sajtu, pa vaša privatnost podleže politici novog sajta.

Činimo sve napore da obezbedimo tačne i potpune informacije. Međutim, ne možemo da garantujemo da neće biti nikakvih grešaka. Što se tiče dokumenata i informacija na ovom vebsajtu, ambasada, zaposleni ili saradnici pod ugovorom ne daju nikakve garancije, bilo eksplicitne ili implicitne, koje se odnose na standardni kvalitet i podobnost korišćenja za određenu namenu kada su u pitanju dokumenti sa ovog vebsajta. Takođe, ambasada ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, proizvoda ili procesa koji je ovde objavljen, i ne zastupa stav da korišćenje te informacije, proizvoda ili procesa ne bi dovelo do povrede prava pojedinaca.

Zbog bezbednosti sajta i kako bismo osigurali da ova usluga ostane na raspolaganju svim korisnicima, Stejt Department koristi računarske programe koji prate protok saobraćaja na internetu kako bi bili identifikovani neovlašćeni pokušaji da se unesu nove ili promene postojeće informacije ili na neki drugi način prouzrokuje šteta. Neovlašćeni pokušaji da se unesu nove ili promene postojeće informacije na ovom sajtu su strogo zabranjeni i kažnjivi su po Zakonu o prevari i zloupotrebi kompjutera iz 1986. godine. Informacije takođe mogu biti iskorišćene za službene istrage od strane državnih organa. Osim za gore navedene namene, nema dodatnih pokušaja da se identifikuju pojedinačni korisnici ili njihove korisničke navike. Neovlašćeni pokušaji da se unesu nove i/ili promene informacije na ovim vebsajtovima su strogo zabranjene i podležu krivičnom gonjenju po Zakonu o prevari i zloupotrebi kompjutera iz 1986. godine i Članu 18 Krivičnog zakonika SAD stavovi 1001 i 1030.