Pristup pravdi žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja

Obraćanje zamenice šefa Misije gđe Hajlend na Regionalnoj konferenciji „Pristup pravdi žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja“, 10. decembar 2018.

Dobro jutro. Hvala ministre Tahiri i zameniče ministra Ćeljaj na mogućnosti da učestvujem na ovoj konferenciji o nasilju u porodici. Premijeru Haradinaj, ambasadori, ambasadorko  Apostolova, ostali prisutni danas ovde, uvaženi posetioci i posebno učesnici, zadovoljstvo je biti ovde sa svima vama. Takođe mi je zadovoljstvo što imam priliku da još jednom govorim o pronalaženju načina da se okonča nasilje u porodici. Mi u Ambasadi SAD-a neprestano radimo sa Kosovom na tome da unapredi postupanje prema žrtvama nasilja u porodici.

Neki od naših zajedničkih poduhvata uključuju Pravosudni priručnik koji su izradili OPDAT i Forum žena sudija i tužilaca kako bi se podstakao dosledan i proaktivan rad na nalozima za zaštitu i krivičnim delima nasilja u porodici. OPDAT je radio sa Tužilačkim savetom Kosova da osmisli program i osposobi specijalizovane tužioce da postupaju na predmetima nasilja u porodici. Ambasada SAD-a radi sa Kosovskom akademijom pravde i Tužilačkim savetom Kosova na tome da osmisli za sudije i tužioce pristup usmeren na žrtve nasilja u porodici. Ovo je deo našeg neprestanog rada sa kosovskim institucijama u suzbijanju nasilja u porodici. Svi znamo da je nasilje u porodici često tabu tema. Međutim, kako budemo više govorili o nasilju u porodici i učinili da postane svima poznato, utoliko će ta tema biti manje tabu i  postaće lakše da stavimo tačku na tu temu. Imajući to u vidu, trebalo da bi da težimo ka tome da pružimo prostor žrtvama nasilja u porodici da ispričaju svoje priče. Dozvoljavajući im da ispričaju svoje priče, mi im dozvoljavamo da zatraže pomoć. Takođe omogućuje državnim akterima i  pružaocima usluga  da pomognu žrtvama.  Kao što je ambasadorka Apostolova rekla, postoje mnogi elementi u borbi protiv nasilja u porodici na Kosovu, od vlade, opština, civilnog društva, zajednica pa sve do samih pojedinaca. Ovo pružanje glasa žrtvama omogućuje svima nama da pošaljemo poruku zlostavljačima da je njihovo ponašanje neprihvatljivo.

Čula sam priče o policiji, tužiocima, pa čak i o sudijama kako obeshrabruju žrtve da progovore. Tretiraju zlostavljanje kao sramotu žrtve koja će se loše odraziti na porodicu i zajednicu. Takav pristup ne pomaže žrtvama. U stvari, predstavlja dalju viktimizaciju  i omogućuje, pa čak i štiti  zlostavljače koji nastavljaju sa svojim nasiljem. Na ovaj način sigurno niko neće biti bliže pravdi. Prava pitanja koja treba da postavimo su:„ Šta će ljudi misliti kada saznaju da sam odbio ovu žrtvu kada je zatražila pomoć ? Kako će se to odraziti na naše mesto, naše selo i naše sugrađane ukoliko dozvolim da se ovo zlostavljanje nastavi? Moramo se zapitati: „Kakva osoba želim da budem? Kakvu budućnost želim za Kosovo ili za moju zemlju? Kako da ohrabrim žrtve da dobiju pomoć?“

Upitajmo sebe same:„ Da li sam ja osoba koja omogućuje zlostavljanje ili sam ja osoba koja štiti zlostavljane?“

Znam da svi vi želite da bude zaštitnici. Svi mi želimo da pronađemo način da osnažimo žrtve. Svi imate mogućnost da pružite žrtvama mehanizme propisane zakonom kako bi mogle da dobiju zaštitu koja im je potrebna i koju zaslužuju. Sledeće godine, nadam se da ćete svi biti u mogućnosti da ispričate priče o tome kako je sistem funkcionisao da zaštiti žrtve i kako je Kosovo zemlja spremna da se suoči s ovim problemom i da je zemlja koja ne toleriše nasilje u porodici.

Hvala Vam na pažnji i na mogućnosti da vam se obratim danas.