Predstavljanje portala za transparentne i otvorene nabavke

Obraćanje zamenice šefa Misije gđe Kolin Hajlend povodom početka rada Portala za transparentne i otvorene nabavke, 5.jul 2018.

Hvala Medžide  i dobro jutro svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde. Ovo je stvarno moja omiljena vrsta događaja. Bez obzira koliko se god usmeravali na borbu protiv korupcije, nemamo uvek mogućnosti da vidimo opipljiv napredak koji ostvarujemo u toj borbi, međutim, danas to možemo da vidimo.

Ovaj novi Portal transparentnosti je veliki korak napred.  Koristi moć informacija i čini ih lako dostupnim kao telefone u našim džepovima.  Portal čini informacije o nabavkama dostupne javnosti i predstavlja suštinski deo naših  širih napora da se uveća transparentnost i otvorenost javnih nabavki širom Kosova. Stvarno gledamo na ovaj novi portal kao prekretnicu u tome da pomogne građanima Kosova da budu kao čuvari u pogledu toga kako se javni novac kreće i troši.

Prava reforma javnih nabavki je ključna za toliko toga što Kosovo pokušava da ostvari  – u poboljšanju pružanja usluga na lokalnom nivou i stvaranju potrebnog poverenja između građana i Vlade Kosova. Takođe je od ključnog značaja za stvaranje ravnopravnih uslova za privatni sektor. Toliko budućeg razvoja Kosova zavisi od rasta pod vođstvom privatnog sektora, a dok pojedini biznisi možda moraju da rizikuju, oni uspevaju u stabilnom, transparentnom okruženju vezanom za vladavinu prava.

Isto važi i za privlačenje stranih investitora kojima će biti potrebna uveravanja da će njihova prava i interesi biti zaštićeni na Kosovu pre nego što stave svoj kapital na sto.

Stvaranje poslovnog okruženja i smanjenje izloženosti korupciji u javnoj sferi nije jednostavan zadatak, ali njegovo rešavanje je hitno potrebno. Veliko deo u rešavanju ovog podrazumeva stvarnu i  dugoročnu saradnju između vladinih subjekata i civilnog društva. To je od suštinskog značaja i želim da se zahvalim Safetu Hodži i njegovom timu u RKJN-u što predstavljaju dobar primer toga kako izgleda ta saradnja tako što aktivno pomažu našim partnerima kao što je Levizja Fol da prikupljaju podatke sa servera RKJN-a i ažuriraju sadržajem Portal transparentnosti.

Portal nam pokazuje moć tehnologije u stvaranju otvorenog društva. Bilo da je to Službeni list ili sistem za praćenje zakonodavstva, sve više i više građana Kosova ima pristup informacijama koje su od ključne važnosti za njihove zajednice i njihovo blagostanje. Tehnologija može biti transformativna, ali ne obavlja posao za nas – ona je moćna samo onoliko koliko je ljudi koriste. Dakle, izvan vlasti, izvan civilnog društva i izvan novinara, građani Kosova moraju pretvoriti nove informacije u znanje, a  znanje u delo.

Sada morate da razglasite da se ove promene i napredak dešavaju kako bi pomogli ljudima da postanu aktivniji, angažovaniji građani.  U suprotnom, ovaj sjajan novi portal će biti samo spremište za podatke, umesto katalizatora za građanske akcije, što bi i trebalo da bude. Dakle, poruka svim organizacijama civilnog društva i novinarima koji su prisutni, pomozite da se proširi vest i uključite svoje sugrađane. Koristite ove informacije kako biste povećali odgovornost, nadgledanje nabavki i pratili i razotkrili korupciju u javnim nabavkama.

I još jedna stvar. Danas je postignuta prekretnica u vašim naporima da promovišete transparentnost u javnim nabavkama na Kosovu, a mi smo, zahvaljujući  USAID grantu koji je pomogao da stvaranje Portala postane moguće, izuzetno impresionirani potencijalnim povraćajem ove investicije. Ali, to apsolutno nije kraj priče. Postoji više načina da građani i civilno društvo pomognu u očuvanju javnih nabavki od korupcije i  želimo da čujemo i vas. Dakle, nastavite sa inovativnim idejama i inicijativama koje će pomoći da se javne nabavke na Kosovu transformišu u otvoreni i efikasni sistem  kakav želimo da bude. Svi u ovoj prostoriji imate važnu ulogu.

Hvala još jednom Folju i RKJN-u što su učini mogućim ovo danas. Radujem se što ću videti Portal na delu.