Predstavljanje godišnjeg izveštaja Indeksa transparentnosti javnih nabavki

Predstavljanje godišnjeg izveštaja Indeksa transparentnosti javnih nabavki, 7. avgust 2018.

Divno je biti ovde sa svima vama. Hvala vam što ste nam se pridružili danas. Stvarno mi je drago što sam ovde povodom predstavljanja Indeksa transparentnosti javnih nabavki.

Smatram da svi znamo da je reforma nabavki od kritičnog značaja u rešavanju korupcije na Kosovu gde više od polovine vladinog budžeta prolazi kroz sistem javnih nabavki kako na nacionalnom tako i na opštinskom nivou.

Danas govorimo o transparentnosti i javnim nabavkama na lokalnom, opštinskom nivou. To je mesto gde je vlada najbliža građanima i prvo mesto gde lokalni zvaničnici moraju da neguju dublje poverenje između sebe  samih i svojih zajednica. Uostalom, vi kao opštinski zvaničnici živite u tim zajednicama i kada one napreduju onda ste i vi uspešni.

U pogledu  ekonomskog razvoja, otvorene, transparente javne nabavke stvaraju privatnom sektoru mogućnost da na tržištu posluje pod jednakim uslovima. Iako pojedina poslovanja možda moraju da rizikuju, ona napreduju u stabilnom i transparentnom okruženju koje je vezano vladavinom prava.

Na lokalnom nivou, otvorene transparentne javne nabavke mogu istinski da unaprede pružanje usluga i investicije u vašim zajednicama.  Kada je reč o infrastrukturnim projektima, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, transparentne nabavke su od vitalnog značaja za dobrobit građana.  Iako ste me čuli i ranije kako govorim o reformi javnih nabavki, danas sam posebno motivisan jer smo ovde da vidimo šta su opštinske vlade ostvarile i gde moraju još uvek da rade.

Na primer, opštine su po zakonu obavezne da objave informacije o javnim nabavkama na svojim veb-stranicama. Međutim, kao što izveštaj danas pokazuje, neke opštine nisu ispunile ovu obavezu.

Snažno podstičemo opštinske vlade da ispune svoje zakonom predviđene obaveze. Ovaj Indeks takođe otkriva da mnoge opštine nisu ispunile zahtev za javnim slušanjima.  Kao rezultat toga, propuštaju važnu priliku da dele informacije sa svojim građanima o svojom planovima nabavki.  Nadamo se da će opštinske vlade ovo shvatiti ozbiljno i  održati više javnih slušanja.

Želim da se fokusiram na pozitivne stvari. Želim da naglasim da ovaj Indeks i njegovi nalazi takođe predstavljaju mogućnosti opštinama i mogućnost za retrospektivom i rastom, odnosno da preispitaju učinak i traže načine za unapređenjem i mogućnostima za bolju budućnost svojih birača.

Međutim, ovde nije reč samo o opštinskim zvaničnicima. Ovaj Indeks je takođe ogromna mogućnost za građane Kosova da budu više uključeni kao kontrolori i  da drže svoje opštine odgovornim za njihove postupke i učinak. Zapamtite, opštine rade za građane.

Želeo bih da se zahvalim Demokratskom institutu Kosova na svom radu na Indeksu i na njegovoj posvećenosti ka otvorenijem i transparentnijem upravljanju. Takođe bih želeo da se zahvalim opštinama na njihovoj saradnji u sačinjavanju ovog izveštaja.  Konačno, želim da čestitam Regulatornoj komisiji za javne nabavke na još jednom preduzetom koraku na ovom putovanju ka transparentnijem sistemu javnih nabavki i na pružanju otvorenih podataka o nabavkama  javnosti preko portala za otvorene i transparentne javne nabavke.

To je upravo taj duh angažovanja i otvorenosti koji je od izuzetne važnosti i presudnog značaja za budućnost Kosova, vašu budućnost.  Hvala najlepše.