Poštovanje sudskih odluka je od vitalnog značaja za demokratsku budućnost Kosova

Poštovanje sudskih odluka je od vitalnog značaja za demokratsku budućnost Kosova

Ambasador Filip S. Kosnet (Philip S. Kosnett)

Kad sam se pre dve godine kao ambasador vratio na Kosovo, 15. godina nakon mog prvog službovanja u Prištini, bio sam impresioniran dostignućima Kosova – samoupravom, novom infrastrukturom i novom generacijom talentovanih, obrazovanih i energičnih građana koji zajedno rade na stvaranju bolje budućnosti za Kosovo.

Jedan od ciljeva ka kome narod Kosova mora da radi, zajedno sa narodom Sjedinjenih Država, je puna primena vladavine zakona. Moja zemlja je daleko od savršene u ovom pogledu, i mi se još uvek borimo da izgradimo „savršeniju zajednicu” o kojoj naš Ustav govori, sa jednakim pravima i jednakom pravdom za sve. Ali nikada ne smemo prestati da radimo na ostvarenju ovog sna.

I kao što su kriminalne radnje u Kapitolu SAD-a 6. januara pokazale, demokratija je krhka. Ali su se naše institucije držale. Kada je policija isterala rulju i obezbedila zgradu, Kongres je nastavio sa svojim raspravama i potvrdio izbor novog Predsednika. Dve nedelje kasnije taj novi Predsednik je stupio na dužnost u skladu sa našim Ustavom. Uveren sam da će iz ovog kritičnog perioda Amerika izaći jača nego ikad, ali predstoji dosta posla i dosta muke.

Baš kao i u Sjedinjenim Državama, ima još posla da se odradi kako bi Kosovo ispunilo svoje obećanje. Ključno načelo ovog napora mora da bude da politički lideri poštuju pravosudne institucije i sudske odluke čak i kada možda ne mare za ishod. I dalje smo svedoci slučajeva gde kosovske institucije nisu postupile u skladu sa zakonom i sprovele odluke pravosuđa.

Jedan takav primer je imovinski slučaj manastira Visoki Dečani. 2016. godine, nakon dugogodišnjih sudskih postupaka, Ustavni Sud Kosova je potvrdio vlasništvo Srpske pravoslavne crkve nad nekoliko hektara zemljišta. Međutim, uz prećutnu podršku visokih zvaničnika i stranačkih lidera – tokom nekoliko vlada koje su predvodile različite političke stranke, već skoro pet godina –zvaničnici katastra na lokalnom i centralnom nivou nisu sproveli odluku kroz pravni upis zemljišta crkve.

Neki će čitajući ovo možda slegnuti ramenima, okrenuti stranicu, otići na sledeću priču. Zašto bi se građani Kosova brinuli o Srpskoj pravoslavnoj crkvi?

Zapravo, rekao bih da ukoliko su građani Kosova ozbiljni u pogledu njihove ustavne posvećenosti multietničkom, raznolikom društvu sa verskom slobodom za sve, trebalo bi da pozdrave prisustvo manjina. A manjinske zajednice bi trebalo da pozdrave priliku da se u potpunosti integrišu u politički i ekonomski život zemlje. Ali to je

diskusija za drugi dan. Slučaj manastira Visoki Dečani se ne odnosi na etničku pripadnost, politiku ili religiju; radi se o imovinskim pravima i poštovanju zakona.

Uz podršku međunarodne zajednice, crkva se više puta obraćala vladi da poštuje zakon i upiše njeno zemljište. Nedavni napori crkve naišli su na „administrativnu tišinu” – odbijanje vlade da suštinski odgovori crkvi i postupi u skladu sa zakonom. Vreme za upis zemljišta crkve u skladu sa zakonom je odavno prošlo.

Ovo nepridržavanje vladavine zakona koje se godinama proteglo od strane nekoliko različitih vlada Kosova, dovodi u pitanje posvećenost Kosova jednakoj pravdi. Kada se sudske odluke u potpunosti sprovode to znači da zemlja ima funkcionalne, nepristrasne i demokratske institucije koje služe svim ljudima. Možemo li to reći danas? Da li se bilo koji građanin – ili bilo koji potencijalni strani investitor – može osloniti na kosovske sudove kada kosovski lideri mogu da biraju da ignorišu sudove kad god to požele?

Kosovo je napredovalo na svom demokratskom putu u nekoliko kratkih godina. U ovom trenutku kada se demokratske vrednosti napadaju širom sveta, inspiraciju dobijam od ljudi Kosova – njihove otpornosti, njihove rešenosti da se suoče sa izazovima i njihove posvećenosti izgradnji demokratije poduprte poštovanjem za vladavinu zakona. Sjedinjene Države će i dalje biti uz Kosovo i njegov narod dok radi na izgradnji te demokratske budućnosti za sve svoje građane. Nema vremena za gubljenje.

Objavljen na albanskom i engleskom jeziku u Gazeta Ekpress, 26. januara 2021
Objavljen na srpskom i engleskom jeziku u Kossevu, 26. januara 2021