Pokretanje Zakona o kancelariji za disciplinsko postupanje

Pokretanje Zakona o kancelariji za disciplinsko postupanje, 9. decembar 2016

Pozdravljam vas, zameniče premijera Kuči, ministarko pravde Hodža, predsedniče Sudskog saveta Kosova, predsedniče Tužilačkog saveta Kosova, glavni državni tužioče.

Ovde sam danas kako bi podržao predlog Ministarstva pravde za novim Zakonom o kancelariji za disciplinsko postupanje. Ministarka Hodža je u proteklih nekoliko meseci preduzela neke veoma potrebne pozitivne korake u borbi protiv korupcije i nekažnjivosti na Kosovu. Verujem da ovo pozivanje na komentare javnosti u pogledu pokretanje predloga zakona je još jedan korak u pravom smeru. Ovaj predlog  zakona će držati one u sistemu pravosuđa propisno odgovornim  za svaku nepropisnu radnju.

Kada sam stigao na Kosovo, moj dolazak na Kosovo je bio sa jasnom porukom da Kosovo mora da bude agresivnije u borbi protiv korupcije.  Mnogi od vas su me čuli kako neprestano ponavljam da korupcija sputava Kosovo, da sprečava ulaganja i razvoj ekonomije, podriva nadu mladih ljudi i  postepeno narušava poverenje javnosti u vladu. Pravosuđe je jedna od glavnih tačaka gubitka tog poverenja.

Već nekoliko godina,  percepcija javnosti je da su sudije i tužioci izloženi političkom uticaju i da ne snose odgovornost. Javnost je stalno nezadovoljna s njihovim učinkom.  Ne kažem da je percepcija javnosti u potpunosti ispravna, ali kada pogledate trenutno stanje stvari kada je reč o snošenju odgovornosti sudija i tužioca za nedolično ponašanje, onda nije teško uvideti zašto javnost ima takvo mišljenje.

Odgovornost sudija i tužioca je od suštinske važnosti u primeni vladavine prava. Efektivan disciplinski sistem je ključan u uvođenju te odgovornosti.  Ovde ne govorimo o krivičnim delima nego govorimo o postupcima koji čine etičke povrede ili dovode u pitanju rasuđivanje ili nepristranost sudije ili tužioca.

Kada se nedolična ponašanja ne rešavaju, stvara se kultura  nekažnjivosti i kršenja postaju norma.  Javnost počinje da gubi veru i  poverenje u sistem jer znaju da nešto nije u redu i da se ništa ne radi povodom toga. Takva osećanja su na više načina daleko štetnija od krivičnih dela, jer vode ka tome da se građani osećaju bespomoćno i gnevno.

Trenutno, Kancelarija disciplinskog tužioca sprovodi istrage navoda nedoličnog ponašanja sudija i tužioca i daje preporuke Sudskom savetu Kosova  i  Tužilačkom savetu Kosova. Kancelarija disciplinskog tužioca  je organ sa isključivim ovlašćenjem da to čini, ali očigledno je da postoje jasni problem u funkcionisanju ove kancelarije. U stvari, najnoviji Izveštaj EU o ostvarenom napretku navodi da učinak Kancelarije disciplinskog tužioca mora da se poboljša i poziva na usvajanje novog zakona kako bi se ojačala  odgovornost.

Znam da je bilo nekoliko pokušaja u proteklih pet godina da se reformiše ova kancelarija, ali sa malo uspeha.

Jednostavno mora da postoji sveobuhvatan zakon koji određuje funkcionisanje ove kancelarije,  određuje jasne propise ponašanja za sudije i tužioce i  da se oduzme kontrola  kancelarije licima koje bi trebalo da istražuje.

Želim da budem jasan, ne govorim da se većina sudija i tužioca nedolično ponaša, ali dovoljno je da jedan ili dvoje prođu nekažnjeno i da to ozbiljno naruši integritet sistema i poverenje javnosti u njega.

Budite uvereni da su Sjedinjene Američke Države posvećene da pomognu da se unapredi funkcionisanje ove kancelarije i njenog profesionalizam uz podršku Ministarstva pravde SAD-a i USAID-a.

Konačno, novi zakon predlaže nezavisnu istragu nedoličnog ponašanja u kojoj će presuđivati  oni sa odgovarajućim znanjem i iskustvom u skladu sa međunarodnim standardima.

Nadam se da ćete iskoristiti ovu priliku da date konstruktivne komentare o predloženom zakonu u cilju reformisanja rada ove kancelarije. Građani Kosova zaslužuju tužioce i sudije sa integritetom, profesionalnošću i odgovornošću. Pozitivne promene u Zakonu o kancelariji disciplinskog tužioca će pomoći da to dobiju.

Hvala.