Pokretanje projekta pod nazivom “Ukidanje staklenog plafona za jednake mogućnosti”

Obraćanje ambasadora Delavija povodom pokretanja projekta pod nazivom “Ukidanje staklenog plafona za jednake mogućnosti”, 8. mart 2017.

Hvala Škendije i hvala vam na vašem predvodništvu i napornom radu na otpočinjanju ovog projekta. Takođe se zahvaljujem osoblju i članovima Alumnista Kosovo- Sjedinjene Američke Države -KUSA— na koordinisanju ovog projekta.

Predsednice Jahjaga, uvaženi gosti. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa nekim od kosovskih najtalentovanijih ženskih poslovnih lidera – posebno na Međunarodni dan žena.

Kao što znate, naša Ambasada ima mnoge programe za promovisanje prava žena na Kosovu.  Podržavamo mnoge projekte povezane sa imovinskim pravima žena, kao i ženskim preduzetništvom i malim preduzećima. Redovno radimo da vladom, građanskim društvom, poslovnim sektorom i svim ostalim relevantnim zainteresovanom stranama da stvorimo pozitivnu promenu.

Sigurno ste me već čuli kako koristim ovo poređenje: nećete dobiti mnogo utakmica ukoliko vam polovina igrača sedi na klupi.  Napredak Kosova zavisi od potpune inkluzije talentovanih  žena u vladi i u privatnom sektoru.

Upravo zbog toga podržavam ciljeve ovog projekta. Jednostavno rečeno, zastupljenost žena na liderskim i korporativnim pozicijama kako u javnim tako i u privatnim institucijama na Kosovu nije na nivou na kojem bi trebalo da bude – posebno u odborima ovih institucija.

Ovo je zabrinjavajuće jer smo upoznati sa intelektualnim i profesionalnim veštinama i sposobnostima žena na Kosovu– i znamo da ćete predstavljati vrednost ovim institucijama.

Upravo zbog toga podržavamo ovaj projekat i zbog toga ćemo nastaviti da podržavamo inicijative kao ovu.  Profesionalni razvoj otvara vrata većoj rodnoj ravnopravnosti. Veća rodna ravnopravnost ide u prilog većem ekonomskom osnaživanju, a ekonomsko osnaživanje će doneti  svetliju budućnost Kosovu.

Uveren sam da ćete sve kroz ovaj projekat steći veštine i iskustvo neophodno da budete uspešni članovi odbora i nadam se da će vremenom mnoge od vas dobiti tu mogućnost. Kada se to desi, znam da ćete upotrebiti svoje znanje i iskustvo da donesete dobro informisane, važne odluke koje će oblikovati budućnost kosovskih institucija i doprineti pozitivnoj promeni.

U stvari, globalna tema Državnog sekretarijata za današnji Međunarodni dan žena je “ Budi hrabra za promene!”

U tom duhu, dodaću da ne očekujemo samo da će svaka od vas smelo istupiti kao ženski lider, nego takođe očekujemo da ćete naći svoje načine da uzvratite pruženo—da inspirišete narednu generaciju ženskih lidera i da osigurate da i one imaju iste jednake mogućnosti koje zaslužujete. Zajedno možete smelo da promenite budućnost Kosova.

Srećno svima.