Istorijat SAD-a i Kosova

Sjedinjene Američke Države su 1996. godine prvo otvorile Informativnu kancelariju. U periodu od 1999. do 2008.  Kancelarija SAD-a u Prištini radila je kao diplomatska misija Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Nakon nezavisnosti Kosova 2008, Sjedinjene Američke Države su zvanično uspostavile diplomatske odnose s Kosovom i kancelarija je postala ambasada. Sjedinjene Američke Države su se u septembru 2012. pridružile partnerima Međunarodne upravljačke grupe u prepoznavanju ogromnog napretka koje je Kosovo ostvarilo, uključujući ispunjavanje preduzetih obaveza da sprovede odredbe sadržane u planu specijalnog izaslanika Artisarija i  uvrštavanjem istih u kosovski zakon na taj način objavljujući kraj nadgledane nezavisnosti i raspuštanje Međunarodne civilne kancelarije.

Sjedinjene Američke Države od 1999. imaju svoje trupe u sastavu Kosovskih snaga predvođenim NATO-om (KFOR) koje imaju zadatak da održavaju sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja sa sve kosovske građane. Sjedinjenje Američke Države takođe daju svoj doprinos u vidu svog osoblja angažovanog u Misiji Vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) od njenog angažmana 2008, učinivši tako da po prvi put Sjedinjene Američke Države učestvuju u zajedničkoj misiji bezbednosne i odbrambene politike EU. Vlada Sjedinjenih Američkih država je od 1999. investirala na Kosovu oko 2  milijarde američkih dolara i trenutno gradi novu zgradu ambasade vrednu više miliona američkih dolara čije otvaranje je planirano za 2019.