Trenutna pitanja

Prioriteti ambasade u ovom trenutku su garantovanje unapređene vladavine prava i upravljanja koji ispunjavaju potrebe građana; garantovanje da Kosovo ima održiv,  sveobuhvatan ekonomski rast koji podržava njegovu stabilnost i integraciju s Evropom;  garantovanje da Kosovo pozitivno doprinosi regionalnoj stabilnosti, uključujući i to da pravno reformiše svoj bezbednosni sektor, suzbijanje nasilnog ekstremizma, promovisanje manjinskih prava i integracija u evroatlantske strukture.

Evropska unija (EU) od 2011. pod svojim okriljem potpomaže dijalog između Srbije i Kosova o praktičnim pitanjima koja treba da unaprede živote građana i omogući im da napreduju u svojim evropskim perspektivama, proces koji Sjedinjene Američke Države podržavaju. Kosovo i Evropska unija su 5. maja 2014. zajedno objavili da su pregovori oko Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju završeni kao ključni korak na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Sporazum je potpisan oktobra 2015, a kosovski parlament ga je ratifikovao 2. novembra 2015.