Informacije i resursi za borbu protiv korupcije

  1. Istorijat SAD-a i Kosova
  2. Trenutna pitanja
  3. Informacije i resursi za borbu protiv korupcije

U celom svetu korupcija sprečava privredni rast, ometa razvoj, destabilizuje vlast, podriva demokratiju i stvara mogućnosti za opasne grupe kao što su kriminalci, krijumčari i teroristi. Kao što je sekretar Keri rekao korupcija “razdire čitavo tkivo društva”. Državni sekretarijat SAD-a utvrdio je borbu protiv korupcije kao prioritet nacionalne bezbednosti i radi širom sveta na sprečavanju nastanka korupcije, promovisanju odgovornosti i osnaživanju reformatora.

Ambasada SAD-a u Prištini odlučna je da ne posluje sa službenicima koji su pod zvaničnom istragom zbog korupcije, da prestane da pruža pomoć korumpiranim službenicima ili institucijama i da zabrani putovanja licima koja se bave korupcijom.

Mnoga odeljenja Ambasade SAD-a u Prištini imaju aktivan plan rada koji se fokusira na ovo ključno pitanje. Ona su finansirala brojne projekte i obuke za pružanje pomoći institucijama Kosova, građanskom društvu i privatnom sektoru radi podsticanja bolje koordinisanog pristupa u rešavanju pitanja korupcije i kako bi se osiguralo da institucije vlasti i dalje budu aktivno angažovane. Određeni projekti fokusirani su na e-upravu, jačanje pravosudnog sistema i podsticanje građana da prijavljuju korupciju.