Politika i istorija

Odnosi SAD-Kosovo
Sjedinjenim Američkim Državama se pridružilo više od 100 zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. Apsolutno smo posvećeni tome da vidimo da Kosovo napreduje kao demokratska, bezbedna i multietnička zemlja na svom putu ka većoj evroatlantskoj integraciji. Ambasada radi s Vladom Kosova i članovima građanskog društva na širokom spektru pitanja.