Zamenica Ambasadora Colleen Hyland

Zamenik šefa misije Colleen Hyland

Zamenica Ambasadora  misije Američke ambasade u Prištini, Kosovo

Colleen Hyland (Kolin Hajlend) pridružila se Ambasadi SAD-a u Prištini kao zamenica ambasadora u avgustu 2016.  Ovo je njena druga dužnost na Kosovu gde je prethodno radila kao savetnica za politička i ekonomska pitanja u periodu od 2007. do 2009. godine. Pre povratka u Prištinu, gđa Hajlend je bila zamenica direktora za bilateralna trgovinska pitanja u Državnom sekretarijatu.  U inostranstvu, radila je kao zamenica koordinatora za ekonomska pitanja i pitanja pomoći u Kabulu, kao savetnica za politička i ekonomska pitanja u Ljubljani i kao ekonomski i konzularni službenik u San Salvadoru i Gvajakili u Ekvadoru.   U drugim  vašingtonskim imenovanjima gđa Hajlend  je bila službenica osoblja  pomoćnika sekretara  za  evropske poslove, odgovorna osoba za Hrvatsku, službenica za  bilateralnu trgovinu za Bliski istok i Afriku i zamenica direktora kancelarije za ekonomska pitanja u Iraku.

Karijerni pripadnik više diplomatske službe, gđa Hajlend je diplomirala na  Mount Holyoke koledžu  evropske studije i završila je master studije na programu bezbednosne i strategijske studije na Mornaričkom koledžu SAD-a u Njuportu, Roud Ajland.