Otpočinjanje Programa naknade žrtvama krivičnih dela na Kosovu

Obraćanje ambasadora na svečanosti povodom otpočinjanja Programa naknade žrtvama krivičnih dela na Kosovu, 11. maj 2017.

Dobro jutro ministri, predsedavajući Idrizi, predsedavajući Isufaj, glavni državni tužioče i uvaženi gosti. Mnogi od vas znaju da je unapređivanje vladavina prava primarni, najvažniji cilj, koji sam odredio za moju Ambasadu u Prištini. Uglavnom govorim o stvarima kao što su korupcija, ali ovde postoje drugi izazovi vladavine prava. Jako mi je drago što sam ovde radi otpočinjanja ovog važnog programa.

Ovaj program je jedan korak u evoluciji pravosudnog sistema Kosova. Nakon današnjeg dana žrtve će konačno moći da od države traže naknadu za štetu koju su pretrpele. Iako se ovim Kosovu omogućava da ispuni svoje međunarodne obaveze, apsolutno je neophodno pomoći žrtvama da budu obeštećene za nešto što im je oduzeto, da izbegnu da po drugi put postanu žrtve.

Proces obeštećenja žrtava ustanovljen je Zakonikom o krivičnom postupku 2013. Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih dela konačno je donet 2015. godine, ali samo donošenje zakona nije bilo dovoljno. Zapravo je još uvek bilo puno teškog posla koji je trebalo da se odradi. Bilo je potrebno formirati Odbor za naknadu, preraditi složene propise, a za program je na kraju bio potreban novac. Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i Vlada Kosova zajednički su radili na tome da osiguraju da zakon bude funkcionalan, a ne da predstavlja samo dobre namere na papiru. Program je sada spreman da se sprovede. Međutim, potrebno je uraditi još jednu stvar. Apsolutni je imperativ da Program naknade žrtvama krivičnih dela bude dodat budžetu, kako bi se osiguralo da program bude funkcionalan narednih godina. Nadam se da se ovo ubuduće neće prevideti.

Ambasada SAD-a je preko Programa Kancelarije za razvoj tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstva (ODPAT) Ministarstva pravde kontinuirano radila sa Kosovom na uspostavljanju i razvoju Programa naknade žrtvama krivičnih dela. Naša pomoć uključivala je doprinos u izradi zakona, pripremi propisa kojima će se Odbor rukovoditi, i u obukama za pripremu istog za posao koji sledi. Pored toga, vršili smo obuku sudija, tužilaca i advokata u tome kako zakon funkcioniše, tako da će zahtevi biti podneti i odobreni blagovremeno. A mi ćemo nastaviti da radimo sa njima.

Obeštećenje žrtava i obezbeđivanje njihove sigurnosti je imperativ, ali to je samo jedan deo jednačine. Još jedan važan deo razvijanja snažnog krivično-pravnog sistema jeste oduzimanje dobiti stečene kriminalom, a to znači oduzimanje imovine. To je možda jedini najefektniji način za borbu protiv organizovanog kriminala. A ta oduzeta imovina može se koristiti za dobre stvari; da se izvrši naknada žrtvama, da se izgrade prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici ili da se u školama pripremaju programi podizanja svesti žrtava. Apelujem na policiju, tužioce i sudije da oduzimanje imovine koriste kao mehanizam za sprečavanje kriminala i za pružanje pomoći žrtvama nasilničkih krivičnih dela.

Pozivam sve vas u pravosudnom sistemu da imate na umu da vaš rad utiče na stvarne ljude, ne na brojke, ne na imena na papiru, već na građane Kosova. Žrtve koje vidite nisu izabrale da budu žrtve. Program naknade žrtvama krivičnih dela važan je deo uvažavanja njihovih iskustava i ukazivanja poštovanja prema njima i dostojanstva koje zaslužuju.

Čestitam. Sa nestrpljenjem očekujem da vidim kako će ovaj program funkcionisati. Hvala vam.