Op-Ed Ambasadora Delavija: Izbor puta kojim će Kosovo krenuti 2016, 30 Decembar 2015

2015. je na Kosovu bila godina i uspeha i izazova. Želeo bih da počnem s dobrim vestima. Godine teških pregovora su urodile plodom u oktobru, jer su Kosovo i Evropska unija potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prvi ugovorni sporazum za svaku državu koja traži da se pridruži Evropskoj uniji.  Kosovo i Međunarodni monetarni fond su u julu zaključili novi stendbaj aranžman koji omogućuje uvećanje kapitalne potrošnje i unapređuje ključne privredne reforme.  Pod okriljem Evropske unije su u avgustu  potpisana četiri sporazuma sa Srbijom u oblasti energetike, telekomunikacija, uspostavljanja zajednice srpskih većinskih opština i slobode  kretanja. Američka korporacija Milenijumski izazov je u decembru saopštila da Kosovo ispunjava uslove kompaktnog programa koji će pomoći da se transformiše zemlja finansiranjem programa  za otvaranje novih radnih mesta i borbi protiv korupcije. Ovo su sve važna dešavanja koja će pomoći Kosovu da ima svetliju budućnost.

Izazovi su očigledni svima nama:  nezaposlenost nastavlja da ograničava  potencijal kosovskih građana posebno njegove omladine. Integracija sa Evropom ide sporije nego što bi većina nas želela. Korupcija nastavlja da smanjuje veru u vladu i ograničava  investicije potrebne za istinski  privredni razvoj. Na kraju, ali ne i poslednje, neki poslanici u Skupštini su iznova i iznova prekršili osnovna načela demokratske debate i umesto toga koristili biber sprej i suzavac da spreče Skupštinu  u radu u ime kosovskih građana.

Kosovo u zoru 2016. mora da odluči kojim putem želi da krene. Da li će nastaviti ovim putem evropske integracije i izgradnjom svoje demokratije?   Ovo će zahtevati od javnosti da kaže “dosta je” i da insistira na merama protiv korupcije.  Zahtevaće teške, ali neophodne korake da se podstakne privredni  rast. Takođe će zahtevati bolje odnose sa kosovskim susedima, uključujući Srbiju, ili  će Kosovo krenuti  drugim putem, onim ka nacionalizmu, ksenofobiji i stagnaciji? Iskreno se nadam da će izabrati onaj prvi.

Napredak  u budućnosti zahteva od kosovskih demokratskih institucija da funkcionišu.  Demokratija može da služi  ljudima samo onda kada su  njene institucije snažne, a njeni lideri sarađuju i čine kompromis. Poslovna zajednica će investirati u Kosovo samo onda kada je uverena da će se vladavina prava poštovati i da se korupcija neće tolerisati.   Nažalost, ovih dana kada svet pogleda Kosovo, ne vidi funkcionalne institucije. Vidi oblake suzavca u Skupštini i Molotovljeve koktele  na Trgu majke Tereze.   Niko ne sme da bude pod nikakvim iluzijama—nasilju u  Skupštini nije mesto u demokratiji koje ugrožava privredni napredak i šteti međunarodnom ugledu Kosova.  Nadam se da će oni koji napadaju kosovsku demokratiju zbog svojih vlastitih ciljeva ponovno proceniti svoje radnje u novoj godini. Nadam se da će  u potpunosti biti iskreni prema narodu Kosova u pogledu  svojih pravih ciljeva. Iskreno se nadam da će prihvatiti  ponude za dijalog koje se neprestano nude i ignorišu.

Sjedinjene Američke Države  i dalje veruju da će Kosovo ostvariti punu integraciju u Evropskoj uniji, NATO-u i Ujedinjenim nacijama. Da bi stiglo tamo, moraće da normalizuje odnose sa svojim susedima, uključujući Srbiju.  Smatramo da je najbolji način da se to učini preko nastavka  pregovora  i primene sporazuma i dijaloga pod okriljem Evropske unije koji su Kosovu već doneli mnogobrojne konkretne koristi.   Razumemo koliko je dijalog težak za sve strane, ali kao što je sekretar Keri  napomenuo tokom svoje posete „ sposobnost da se donesu teške odluke  neophodne za veće dobro zemlje se zove liderstvo.”

Sekretar Keri je takođe poslao jasnu poruku da Sjedinjene Američke Države neće podržati nikakve korake koji se kose sa suverenitetom ili teritorijalnim integritetom Kosova. Danas, kako gledamo ka novoj godini ponovo ponavljam ovo obećanje.   Sjedinjene Američke Države  cene svoje partnerstvo sa Kosovom i ponosne su na ono što smo postigli zajedno. Verujemo u budućnost Kosova i radujemo se da radimo zajedno sa narodom Kosova, liderima, vladom i građanskim društvom kako bi smo napisali još bolju istoriju u 2016.