Okrugli sto povodom dana borbe protiv korupcije

Obraćanje ambasadora na okruglom stolu sudske komore/građanskog društva povodom Dana borbe protiv korupcije, petak, 9. decembar 2016

Hvala puno!  G. Havoli, zadovoljstvo mi je da vam se pridružim danas sa ambasadorom Janom Braathuom, g. Idrizijem, g. Isufajom i g. Redžajem.  Dobrodošlica takođe našim gostima iz sudova, organizacija građanskog društva i medija.

Zadovoljstvo mi je da budem deo započinjanja novog projekta koji podržava Ambasada SAD –  programa „ Zahtevanje pravde” koji će raditi na nekim inovativnim idejama da unapredi građanima pristup pravdi.  Na primer, bio sam prijatno iznenađen kada sam čuo o inicijativi za kosovske studente prava da pod smernicama i mentorstvom iskusnih advokata pružaju besplatnu pravnu pomoć kosovskim građanima koji drugačije ne bi mogli da priušte pravno zastupanje. Program će takođe dopreti do kosovske omladine na različite načine kako bi ih uključio u sektor vladavine prava.

Program „ Zahtevanje pravde”  će takođe raditi na tome da uveća transparentnost pravosuđa i odgovornost u partnerstvu s mnogim od vas ovde prisutnih danas. Program pod nazivom „ Zahtevanje pravde” sprovodi američka nevladina organizacija Nacionalni centar za državne sudove koja ima četrdesetogodišnju tradiciju u radu na ovakvim vrstama poslova sa sudskim sistemima u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da donosi dobro iskustvo na Kosovo.

Podrazumeva se da je efektivna vladavina prava suština svakom segmentu života u demokratskom društvu  i ekonomiji slobodnog tržišta.  Pristup građana pravdi, integritet i odgovornost sudskih institucija su sve kritični elementi podrazumevanog postojanja vladavine prava ovde na Kosovu isto toliko kao i bilo gde drugde.

Sjedinjene Američke Države su ponosne što podržavaju kosovske organizacije građanskog društva, njegovu advokatsku komoru i pravosudne institucije dok radite zajedno da izgradite demokratskije društvo.

Ne mogu da dopustim da ovaj  trenutak prođe, a da ne kažem nešto o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, koji se obeležava danas.  Biću uključen u mnoge aktivnosti u preostalom delu dana koje se odnose na programski rad ambasade na ovom važnom danu.  Kako bi pokazao svoju posvećenost da budem ovde na ovom događaju kao i na ostalim aktivnostima koje radim na Dan borbe protiv korupcije, morao sam jutros u četiri časova da otputujem iz centralnog Londona i da dođem ovde odmah s aerodroma.  Znam da su moje kolege iz ambasade bile zapanjene da sam u stvari uspeo da ustanem i stignem ovde pošto nisam  ranoranilac.

Hvala svima na vašem vremenu i nadam se da će okrugli sto biti  koristan i aktivan i otvoriti put efektivnom delovanju.

Hvala!