Obraćanje zamenika šefa Misije Nikolasa Dž. Điakobija povodom završetka programa Žene u energetici

Obraćanje zamenika šefa Misije Nikolasa Dž. Điakobija povodom završetka programa Žene u energetici, 23. maj 2022.

Hvala Saro. Čast mi je što sam danas ovde sa vama i vašim kolegama iz korporacije Milenijumski izazov, Milenijumska fondacija Kosovo i što je najvažnije sa našim partnerima i budućim liderima u energetskim sektorima Kosova—alumnistima programa Žene u energetici.

Danas obeležavamo kraj inspirativnog, inovativnog i pionirskog programa Milenijumske fondacije Žene u energetici. Ovaj petogodišnji program pomogao je Kosovu da preduzme početne korake u premošćavanju ogromnog rodnog jaza u ovdašnjem energetskom sektoru.

Iako smo od 2019. godine videli kako se pojavljuje nova globalna energetska ekonomija, transformacija sektora na Kosovu je još uvek u velikoj meri „u izgradnji“. Energetski sektor je bio posebno i akutno pogođen zatvaranjima usled kovida 19 i baš kada je ekonomija počela da izlazi iz posledica pandemije, Kosovo se suočilo sa evropskom energetskom krizom.

Povećani troškovi energije imali su stvarne, štetne posledice po domaćinstva na Kosovu, pri čemu su mnoge porodice morale da donose nezavidan izbor tokom zime. U većini domaćinstava, ženama je ostavljeno da odlučuju da li će zagrejati kuću ili će postaviti hranu na sto; težak izbor za svaku porodicu, a posebno za one iz ugroženih zajednica na Kosovu.

Iako su žene možda najviše pogođene troškovima i disfunkcionalnostima u energetskom sektoru, one su i dalje u potpunosti nedovoljno zastupljene kada je u pitanju učešće u donošenju odluka i planiranju. Prema Međunarodnoj agenciji za energetiku, žene čine samo 14% viših rukovodećih pozicija i otprilike 22-25% ukupnog broja zaposlenih u energetskom sektoru širom sveta.

Na Kosovu su ti brojevi daleko manji. Procenjuje se da se žene u energetskom sektoru na Kosovu nalaze na samo 7% radnih mesta.

Zašto je to tako? Razlozi su različiti.

Prvo, prema rečima stručnjakinja za energetiku, mnoge devojke i žene i dalje veruju da je energetski sektor i dalje pretežno muški domen i da ga sami biraju veoma rano. Ovo verovanje je ukorenjeno i ima dugotrajne  posledice. Nedostatak podrške i ohrabrenja roditelja i nastavnika odvraća devojčice od proučavanja tema iz nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), što onda sprečava žene da uđu u ove vitalne oblasti.

Drugo, mali broj žena zaposlenih u energetskom sektoru takođe se odražava u velikoj rodnoj neravnoteži na višim nivoima u vladinim energetskima organizacijama i energetskim organizacijama u privatnom sektoru. Na rukovodećim pozicijama svih važnih ekonomskih operatera, od proizvodnje preko prenosa, preko distribucije do snabdevanja nalaze se muškarci. Iako se dešavaju promene u odborima operatera, javnih preduzeća i regulatornih organa, na mestima u odborima se danas nalazi samo 25% žena.

Program Žene u energetici bio je blagovremen i efikasan u pružanju pomoći Kosovu da poveća rodnu raznolikost u energetskom sektoru.

Sjedinjene Države su ponosne na dostignuća programa Žene u energetici, a znam da su isto tako ponosni i svi u ovoj sali. Ova intervencija je stvorila nove mogućnosti i puteve karijere za mnoge mlade žene sa Kosova i već doprinosi boljoj rodnoj inkluziji u energetskom sektoru Kosova.

Stotine žena su imale neposrednu korist od ovog programa, 26 žena sa Kosova dobilo je stipendije za studije u energetskim oblastima na De Mojn Centru za više obrazovanje (Des Moines Area Community College)  u Sjedinjenim Državama – to je takođe povećalo tu važnu vezu između Kosova i Ajove.

Preko 200 žena je  učestvovalo na praksi u energetskom sektoru. Takođe, preko 400 preduzeća u vlasništvu žena dobilo je grantove za ulaganje u energetsku efikasnost. Sve ove aktivnosti dovele su do većeg učešća žena Kosova u energetskom sektoru.

Takođe verujem da su ovi programi multiplikatori snage – dovodeći do veće svesti da postoje mogućnosti za žene u energetskom sektoru.

Iako bi današnji dan mogao da označi završetak programa Žene u energetici kao deo takozvanog trešhold programa korporacije Milenijumski izazov, još mnogo posla predstoji. Zato sam srećan što mogu da vam saopštim da će  korporacija Milenijumski izazov kroz svoj predstojeći „Compact program“ nastaviti da pruža svoju podršku dok Kosovo gradi raznovrsniju i kvalifikovaniju radnu snagu, usmeravajući se na obnovljive izvore energije i sektore skladištenja energije. Ovo će pomoći Kosovu ne samo da postigne povećanu rodnu raznolikost, nego i na njegovom putu ka energetskoj tranziciji.

Što se tiče poruke korisnicima programa Žene u energetici – radujem se što ću raditi sa vama u izgradnji bolje, zdravije i čistije budućnosti za narod Kosova.

Hvala.