Obraćanje zamenika šefa Misije na svečanom otvaranju konferencije o pravima žrtava zločina

Obraćanje zamenika šefa Misije na svečanom otvaranju konferencije o pravima žrtava zločina, 21. oktobar 2019.

Do pre tri decenije, žrtve zločina su u velikoj meri bile ignorisane. Što je još gore, žrtve su u potrazi za pravdom bile opterećene postupkom koji ih je lišavao dostojanstva i vraćao ih u ulogu svedoka. Sa svakim korakom sudskog procesa, žrtve zločina su iznova prepričavale svoja iskustva, preživljavajući traumu iznova i iznova. Mnogo puta su bile narušene čitave porodice, pa čak i čitave zajednice – fizički, finansijski i emocionalno. Nisu samo žrtve bile pogođene zločinom, već́ i njihovi najmiliji.

Potrebna je hrabrost i odlučnost da se istupi posle traumatičnog iskustva zločina. Složeni sudski postupak može biti dodatno opterećenje za žrtvu, što dodatno doprinosi traumi. Moramo da priznamo snagu koja je potrebna da žrtva istupi i moramo da priznamo da to samo po sebi nije dovoljno. Pravosudni sistem takođe mora da osigura da kada žrtve zločina istupe, one dobiju i zaštitu koja im je potrebna.

Prošle godine, muškarac je ubio bivšu suprugu i devetogodišnju ćerku u Đakovici samo nekoliko sati nakon što je žena kontaktirala policiju i prijavila pretnje svog bivšeg supruga. Kosovo mora dosledno da izriče i sprovodi naloge za mere zaštite u slučajevima nasilja u porodici kao što je ovaj.

Devetogodišnji dečak ubijen je 17. jula u Kosovu Polju nakon što je više puta seksualno napadnut. Napadi su prijavljeni policiji, ali je navodni počinilac ostavljen na ulici da ponovo viktimizuje dečaka. Kosovo mora da uvede bolje protokole u slučajevima seksualnih napada kako bi pokazalo ozbiljnost u zaštiti dece i ranjivih građana, a ne da ih ostavi same da ponovo budu viktimizovani.

Samo prošlog meseca, Osnovni sud u Prizrenu dodelio je 95.000 evra iz kosovskog budžeta porodici zbog zanemarivanja navoda o nasilju u porodici koji su rezultirali ubistvom žene. Ovo pokazuje da Kosovo mora da uvede zakon o državnoj odgovornosti da bi se osiguralo da vlada bude odgovorna za to što nije uspela da zaštiti zajednicu.

Srećom, Kosovo ostvaruje napredak u sprečavanju ovih užasnih zločina i prihvata pristup usmeren na žrtvu  kako u istrazi tako i u krivičnom gonjenju zločina. Sjedinjene Američke Države su ponosno podržavale Kosovo finansiranjem i tehničkom podrškom u njegovim inicijativama kako bi se osiguralo da žrtve imaju zaštitu koju zaslužuju.  Evo nekoliko primera:

  • Uspostavljanje Kancelarije za pomoć i podršku žrtvama u Tužilaštvu radi pružanja efektivnog glasa žrtava na sudu.
  • Usvajanje revidiranog Krivičnog zakonika i trenutno revidiranje Zakonika o krivičnom postupku što stvara pravni okvir za obezbeđivanje puta pravde za žrtve svih zločina, uključujući rigoroznije i oštrije kazne za one koji viktimizuju najugroženije članove društva.
  • Usvajanje zakona kojim je uspostavljen Fond za naknadu žrtava osmišljen da pruži finansijsku podršku žrtvama.
  • Obezbeđivanje prostorija za razgovore sa žrtvama i decom u tužilaštvima tako da deca i žrtve seksualnog nasilja imaju prijatno okruženje tokom razgovora.

Pomoću ovih značajnih koraka i koraka koje su prethodno spomenuli drugi partneri, Kosovo je za samo deset godina postalo regionalni lider u unapređivanju prava žrtava. Imajući u vidu napredak koji je Kosovo ostvarilo u poslednjih deset godina, Sjedinjene Američke Države se nadaju da će Kosovo kako bude napredovalo u sprečavanju kriminala isto tako štititi i pružiti još veću podršku žrtvama. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da sarađuju sa vama dok to radite.

Dok stojim ovde pred vama povodom obeležavanja desetogodišnjice konferencije o pravima žrtava na Kosovu, želeo bih da se zahvalim glavnom državnom tužiocu Ljumeziju što nas je pozvao da pomognemo. Bila mi je čast da budem ovde zajedno sa mojim kolegama iz švajcarske i britanske ambasade i Ujedinjenih nacija dok prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju žrtve zločina i odajemo počast onima koji su svoj život posvetili pomaganju žrtvama.

Dok zajedno gledamo u budućnost, pozivam Kosovo i sve nacije uključujući i moju, da ne donosimo samo zakone o pravima i uslugama žrtvama, nego i da osiguramo da se naša podrška dosledno i saosećajno nudi žrtvama kada je to potrebno.

Hvala.