Obraćanje zamenice šefa Misije na otvaranju Tehnološkog kampa Kosova

Obraćanje zamenice šefa Misije na otvaranju Tehnološkog kampa (TechCamp) Kosova: Borba protiv korupcije na Balkanu, 8. decembar, 2017

Dobro jutro svima!
Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde povodom otvaranja Tehnološkog kampa (TechCamp) Kosovo:
Borba protiv korupcije na Balkanu.
Kao što znate, približavamo se kraju Sedmice borbe protiv korupcije na Kosovu i sutra je Međunarodni
dan borbe protiv korupcije.

Tako da je ovaj događaj došao u pravom trenutku da ukaže na važnu ulogu koju tehnologija ima u borbi
protiv korupcije. Borba protiv korupcije i unapređivanje vladavine prava na Kosovu su najveći prioriteti
Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Ove godine, Ambasada i USAID podržali su preko trideset događaja u Sedmici borbe protiv korupcije.
Nevladine organizacije – uključujući i neke zastupljene ovde – organizovale su javne tribine i okrugle
stolove da ukažu na korupciju i naprave trenutak promene.
Tehnološki kamp (TechCamp) Kosovo je savršen način da se nadograđuje ovaj trenutak. Ovaj program
će vam dati nove alate da se unapredi odgovornost i uveća transparentnost. Bez obzira da li je reč o
povezivanju onlajn napora s lobiranjem u realnom svetu, upotrebi vizualizacije podataka da se naprave
informacije koje su pristupačnije ili o sticanju znanja kako da se koriste alati otvorenih izvora da se
unapredi istraživačko izveštavanje, tehnologija ima neverovatan potencijal da unapredi borbu protiv
korupcije.
Svi vi već obavljate rad od suštinskog značaja da se uveća transparentnost. Vi koji ste u javnom sektoru
ste neposredno odgovorni da jemčite da je Vlada Kosova odgovoran upravitelj javnih fondova.
Imate sposobnost- i odgovornost- da date signal za uzbunu kada vidite korupciju, malverzacije,
nepotizam, ili jednostavno odsustvo transparentnosti. Vi takođe imati kontrolu kada je reč o
garantovanju primene zakona i procedura koje uvećavaju transparentnost.
Predstavnici građanskog društva i nevladinih organizacija ovde prisutni, vi, možete da pritisnete vladu
da učini nešto, da izvršite pritisak na nju. Organizacije građanskog društva kao što su Kosovski institut
pravde i GAP obavljaju neverovatan rad ne samo da privuku pažnju na korupciju, nego takođe da
olakšaju dijalog i debatu koji će voditi da pravih rešenja.
Grupe građanskog društva održale su javne tribine ove sedmice o pitanjima koja se protežu od
monopola u procesu registracije vozila pa sve do prodaje akademskih radova.

Putem događaja kao što su ovi držite javne zvaničnike odgovornim za razne probleme koji sputavaju
kosovski ekonomski i demokratski rast.
Što se tiče novinara prisutnih danas ovde, vaša rad je od suštinskog značaja u razotkrivanju korupcije i
njenog uticaja na građane Kosova. Vi ste u mogućnosti da bacite svetlo na probleme koji na drugačiji
način mogu da prođu neopaženo i pomognete građanskom društvu da zahteva odgovornost.
Znamo da vaš posao nije lak. Međutim, teško, pošteno istraživačko novinarstvo je od kritične važnosti
u borbi protiv korupcije. Svi vi ste danas ovde zbog toga što ste se posvetili tome da unapredite
transparentnost na Balkanu.
Znate da korupcija sputava vašu zemlju za dobijanje vizne liberalizacije ili od većeg privrednog rasta.
Ali još važnije, znate da vi kao pojedinci imate moć da napravite razliku. Podstičem vas da izađete iz
svoje zone komfora i zaronite u neke nove tehnologije. Imaćete mogućnost da steknete nove veštine i
takođe da razmislite o tome kako možete da upotrebite te veštine da rešite konkretan problem u svojoj
zemlji ili zajednici.
Korupcija nije problem koji je jedinstven samo za Kosovo. To je problem koji je prisutan širom Balkana i
nešto sa čime se i mi hvatamo u koštac u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo zbog toga imamo
učesnike iz celog regiona i predavače od onih ovde iz Prištine, pa sve do onih iz dalekih zemalja kao što
su Sjedinjene Američke Države. Radeći zajedno znamo da ćete doći do čak boljih rešenja nego što biste
to mogli sami. Znam da su predavači nestrpljivi da podele svoja znanja i pomognu vam da pronađete
načine da primenite tehnologiju u radu u našoj zajedničkoj borbi protiv korupcije.
Želim da se zahvalim svima njima što su odvojili dva dana da vas podučavaju i da vam budu mentori
ovog vikenda. Takođe želim da se zahvalim timu Instituta za industrijsku produktivnost (IIP) iz
Vašingtona, Okrug Kolumbija Filu i Džesiki i Slobodnom softveru otvorenog koda Kosovo (FLOSSK) na
njihovoj predivnoj saradnji na programu.
Na kraju, želim da se zahvalim svima vama na svemu što već radite u borbi protiv korupcije ovde na
Kosovu i širom Balkana. Posvećeni pojedinci kao vi imaju moć da naprave razliku.
Želim vam sve najbolje u uspešnoj realizaciji Tehnološkog kampa.